Tìm kiếm
Doanh nghiệp
Liên kết
Giới thiệu
Tin tức

Thông báo tạm ngưng phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các ngành liên kết đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

 Thông báo tạm ngưng phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các ngành liên kết đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học với trường Đại học Đồng Tháp

 
 
Thông báo
 
 
Hình ảnh hoạt động
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com