Doanh nghiệp
Liên kết
Chương trình đào tạo đã ban hành:
Collapse/Expand
Giới thiệu về chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CĐTG ngày 21 tháng 6 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

Tên ngành/nghề: HÀN

Mã ngành/nghề: 5520123

Trình độ đào tạo:  Trung cấp

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo ra đội ngũ công nhân lành nghề, với đầy đủ kiến thức và tay nghề nhằm phục vụ cho các lĩnh vực của đời sống xã hội liên quan tới nghề hàn; đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

- Kiến thức:

Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng vào việc tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

- Kỹ năng:

+ Hàn các mối hàn và kết cấu hàn thông dụng chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm và an toàn.

+ Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lênin, hiến pháp, pháp luật và luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ Hàn nói riêng.

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ

thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

 + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 - Thể chất, quốc phòng:

 + Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện

thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo.

 + Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục

quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng làm việc tại các nhà máy cơ khí của các doanh nghiệp, có thể nắm giữ chức vụ kỹ thuật về kỹ nghệ sắt.

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 1.890 giờ. Trong đó:

+ Khối lượng các môn học chung: 255 giờ.

+ Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.635 giờ. Trong đó:

·     Khối lượng lý thuyết: 364 giờ

·     Khối lượng thực hành: 1.183 giờ

·     Khối lượng kiểm tra: 88 giờ

- Khối lượng tự học: 1.245 giờ.

3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số TC

Thời gian đào tạo (giờ)

Thời gian tự học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

11,5

255

94

148

13

 

C10019GDCT

Giáo dục chính trị

1,5

30

15

13

2

 

C10019PLUA

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

C10019GDT1

Giáo dục thể chất 1

1

30

4

24

2

 

C10018GDQP

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

3

 

C10019THOC

Tin học

2

45

15

29

1

 

C10019 TANH

Tiếng anh

4

90

30

56

4

 

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

64

1.635

364

1.183

88

1.245

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

10

165

126

28

11

285

C22317VKTH

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

45

14

28

3

45

C22317DSĐL

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

2

30

28

0

2

60

C22317VLCK

Vật liệu cơ khí

2

30

28

0

2

60

C22317CKTH

Cơ kỹ thuật

3

45

42

0

3

90

C22317KTAT

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

1

15

14

0

1

30

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

54

1.470

238

1.155

77

960

C32317CTPH

Chế tạo phôi hàn

3

75

14

56

5

60

C32317GLKC

Gá lắp kết cấu hàn

2

45

14

28

3

45

C32317ĐIEN

Trang bị điện cơ bản

2

45

14

28

3

45

C32317HĐCB

Hàn điện cơ bản

5

135

14

112

9

90

C32317HĐNC

Hàn điện nâng cao

4

105

14

84

7

75

C42317HKHI

Hàn khí

2

45

14

28

3

45

C32317MMCB

MIG, MAG cơ bản

3

75

14

56

5

60

C32317MMNC

MIG, MAG nâng cao

3

75

14

56

5

60

C32317HTIG

Hàn TIG

3

75

14

56

5

60

C32317HVAY

Hàn vảy

2

45

14

28

3

45

C32317HTCB

Hàn thép các  bon trung bình, thép các bon cao

2

45

14

28

3

45

C32317HONG

Hàn ống

3

75

14

56

5

60

C32317HĐAP

Hàn đắp

2

45

14

28

3

45

C32317TXUC

Hàn tiếp xúc (hàn điện trở)

3

75

14

56

5

60

C32317NCBH

Gia công nguội cơ bản

3

75

14

56

5

60

C32317TCBH

Tiện cơ bản.

3

75

14

56

5

60

C32317KTHG

Khai triển hình gò

2

45

14

28

3

45

C32317TTTN

Thực tập tốt nghiệp

7

315

0

315

0

0

Tổng cộng

75,5

1.890

458

1.331

101

1.245

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Tiếng anh và Giáo dục thể chất. Trong đó, môn học giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh là 2 môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, xếp loại tốt nghiệp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Ngoài thời gian học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo, người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa sau:

- Tham gia chương trình giáo dục chính trị đầu khóa, thời gian 1 tuần đầu khóa học.

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian 16 giờ/ khóa học.

- Tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, thời gian 1 ngày, tổ chức vào học kỳ cuối khóa học.

- Tham gia đối thoại với Hiệu trưởng, 1 lần/ năm học.

- Tham gia tập huấn kỹ năng mềm và hướng nghiệp, 1 ngày/ khóa học.

- Tham quan thực tế, dã ngoại tại một số đơn vị, doanh nghiệp. Theo thời gian bố trí của giáo viên, của khoa chuyên môn.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Trường tổ chức như:

+ Các hoạt động tình nguyện, trại hè, về nguồn, ...trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.

+ Đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu:  Theo nhu cầu của người học, thư viện phục vụ tất cả các ngày làm việc trong tuần,.

+ Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao: Theo kế hoạch của Trường

+ Vệ sinh trường lớp...Thời gian: 2 giờ/ tuần

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo quy định đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường được cụ thể hóa theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modul hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Chính trị, Lý thuyết nghề tổng hợp, Thực hành nghề tổng hợp.

- Người học sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp, được cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

4.5. Việc tổ chức đào tạo các môn học/ mô đun trong chương trình đào tạo phải thực hiện theo sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo (sơ đồ kèm theo).

Collapse/Expand
Danh sách các chương trình đào tạo khác
TTTên nghề đào tạo Xem chi tiết
1Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpXem thông tin
2Cắt gọt kim loạiXem thông tin
3Công nghệ kỹ thuật cơ khíXem thông tin
4Công nghệ May và Thời trangXem thông tin
5Công nghệ Ô tôXem thông tin
6Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Xem thông tin
7Điện công nghiệpXem thông tin
8Điện công nghiệp và dân dụngXem thông tin
9Điện tử công nghiệpXem thông tin
10Điện tử dân dụngXem thông tin
11Hướng dẫn du lịchXem thông tin
12Kế toán doanh nghiệpXem thông tin
13Kỹ thuật chế biến món ănXem thông tin
14Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíXem thông tin
15Kỹ thuật xây dựngXem thông tin
16Marketing thương mạiXem thông tin
17May thời trangXem thông tin
18Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạnXem thông tin
19Quản lý văn hóaXem thông tin
20Thanh nhạcXem thông tin
21Thư việnXem thông tin
22Tin học ứng dụngXem thông tin
23Vận hành sửa chữa thiết bị lạnhXem thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com