Doanh nghiệp
Liên kết
Chương trình đào tạo đã ban hành:
Collapse/Expand
Giới thiệu về chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CĐTG ngày 21 tháng 6 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

Tên nghề: ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

Mã nghề: 5520224

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ trung cấp.

- Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện tử dân dụng; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có sức khoẻ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp;

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được ký hiệu, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử dùng trong lĩnh vực điện tử dân dụng;

+ Tra cứu được các linh kiện điện tử, tham khảo các tài liệu mới trên internet;

+ Phân tích đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử dân dụng;

+ Nhận biết được sự cố thường gặp và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố về các thiết bị điện tử;

+ Đọc hiểu và phân tích được các tài liệu về thiết bị điện tử dân dụng;

+ Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện điện tử;

+ Vận hành, lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện tử dân dụng;

+ Thiết kế, thi công được các bảng hiệu led;

+ Chuẩn đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong: Máy DVD, Amply, Máy thu hình, Máy vi tính, Điện thoại di động...;

+ Có năng lực tiếng Anh bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trách nhiệm đối với công việc, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

+ Có khả năng học liên thông lên trình độ cao hơn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

           + Chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử tại các nhà máy sản xuất;

    + Làm việc tại các bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử; doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử;

          + Thi công lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo tại các công ty quảng cáo;

         + Tự thành lập cơ sở sửa chữa và kinh doanh các thiết bị điện tử.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-      Số lượng môn học: 26

-      Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1.890 giờ. Trong đó:

               + Khối lượng các môn học chung: 255 giờ.

         + Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.635 giờ. Trong đó:

· Khối lượng lý thuyết: 493 giờ.

· Khối lượng thực hành: 1.082 giờ.

· Khối lượng kiểm tra: 60 giờ

-      Khối lượng tự học: 1.369,5 giờ.

3.   Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số TC

Thời gian đào tạo(giờ)

Thời gian tự học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

11,5

255

94

148

13

 

C10019GDCT

Giáo dục chính trị

1,5

30

15

13

2

 

C10019PLUA

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

C10019GDT1

Giáo dục thể chất 1

1

30

4

24

2

 

C10018GDQP

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

3

 

C10019THOC

Tin học

2

45

15

29

1

 

C10019 TANH

Tiếng anh

4

90

30

56

4

 

II.

Các môn học, mô đun chuyên môn

68

1.635

493

1.082

60

1.369,5

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

22

450

193

235

22

503,5

C21317ĐIKT

Điện kỹ thuật

3

45

30

12

3

66

C21317ATĐI

An toàn điện

2

30

28

0

2

56

C21317LKĐT

Vật liệu - linh kiện điện tử

2

45

15

28

2

44

C21317ĐLĐT

Đo lường điện - điện tử

2

45

15

28

2

44

C21317MĐT1

Kỹ thuật mạch điện tử

4

90

30

56

4

88

C21317KTXS

Kỹ thuật xung - số

4

90

30

56

4

88

C21317ĐICB

Điện cơ bản

2

45

15

28

2

44

C21317MAĐI

Máy điện

3

60

30

27

3

73,5

II.1

Môn học, mô đun chuyên môn

46

1185

300

847

38

866

C31317HTAT

Sửa chữa hệ thống âm thanh

4

90

30

56

4

88

C31317SLCD

Sửa chữa màn hình LCD

4

90

30

56

4

88

C31317SDVD

Sửa chữa máy DVD

3

60

30

27

3

73,5

C31317THCB

Sửa chữa máy thu hình cơ bản

5

105

45

56

4

118

C31317THNC

Sửa chữa máy thu hình nâng cao

4

90

30

56

4

88

C31317VIĐK

Vi điều khiển

4

90

30

56

4

88

C31317SNMT

Sửa chữa bộ nguồn máy tính

2

45

15

28

2

44

C31317SCMT

Sửa chữa máy vi tính

4

90

30

56

4

88

C31317LCBC

Lắp đặt Camera và báo cháy

3

60

30

27

3

73,5

C31317ĐTDĐ

Sửa chữa điện thoại di động cơ bản

3

75

15

57

3

58,5

C31317TCBM

Thiết kế và thi công board mạch

3

75

15

57

3

58,5

C31317TTTN

Thực tập tốt nghiệp

7

315

0

315

 0

0

Tổng cộng

79,5

1.890

587

1.230

73

1.369,5

(Ghi chú: thời gian kiểm tra được tính vào thời gian lý thuyết của các môn học, tính vào giờ thực hành của các modul).

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Tiếng anh và Giáo dục thể chất. Trong đó, môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh là 2 môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, xếp loại tốt nghiệp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Nội dung và thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 h đến 6 h; 17 h đến 18 h hàng ngày

2

 Văn hoá, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 h đến 21 h (một buổi/tuần)

3

 Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại, đi thực tế

Theo thời gian bố trí của giáo viên, của khoa chuyên môn và theo yêu cầu của môn học, mô đun

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường được cụ thể hóa theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Chính trị, Lý thuyết nghề tổng hợp, Thực hành nghề tổng hợp.

Collapse/Expand
Danh sách các chương trình đào tạo khác
TTTên nghề đào tạo Xem chi tiết
1Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpXem thông tin
2Cắt gọt kim loạiXem thông tin
3Công nghệ May và Thời trangXem thông tin
4Công nghệ Ô tôXem thông tin
5Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Xem thông tin
6Điện công nghiệpXem thông tin
7Điện công nghiệp và dân dụngXem thông tin
8Điện tử dân dụngXem thông tin
9HànXem thông tin
10Hướng dẫn du lịchXem thông tin
11Kế toán doanh nghiệpXem thông tin
12Kỹ thuật chế biến món ănXem thông tin
13Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíXem thông tin
14Kỹ thuật xây dựngXem thông tin
15Marketing thương mạiXem thông tin
16May thời trangXem thông tin
17Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạnXem thông tin
18Quản lý văn hóaXem thông tin
19Thanh nhạcXem thông tin
20Thư việnXem thông tin
21Tin học ứng dụngXem thông tin
22Vận hành sửa chữa thiết bị lạnhXem thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com