Doanh nghiệp
Liên kết
Chương trình đào tạo đã ban hành:
Collapse/Expand
Giới thiệu về chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CĐTG ngày 21 tháng 6 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

Tên ngành/nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành/nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng (Liên thông từ Trung cấp, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề)

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề đúng chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc tương đương theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian đào tạo: 1 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo kỹ sư thực hành trong sản xuất và dịch vụ;

- Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp;

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm, nguyên lý, cấu tạo và các đặc tính, ứng dụng của các loại thiết bị điện, máy điện, các quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;

+ Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện); các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

+ Phân tích được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp;

+ Có kiến thức về về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất; về công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Kỹ năng:

+ Thiết kế, lắp đặt được các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp;

+ Sửa chữa, bảo trì được các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Lập trình, cài đặt và vận hành được các hệ thống điện tự động; các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

+ Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

+ Có năng lực tiến Anh bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có trách nhiệm đối với công việc, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

- Có khả năng thành lập cơ sở hoặc doanh nghiệp về chuyên nghành điện.

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 18

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 745 giờ. Trong đó:

+ Khối lượng các môn học chung: 190 giờ.

+ Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 555 giờ. Trong đó:

·      Khối lượng lý thuyết: 256 giờ.

·      Khối lượng thực hành: 274 giờ.

·      Khối lượng kiểm tra: 25 giờ.

- Khối lượng tự học: 661,5 giờ.

3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số TC

Thời gian (giờ)

Thời gian tự học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

9

190

65

115

10

 

D10019 GDCT

Giáo dục chính trị

2,5

45

26

16

3

 

D10019PLUA

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

A10019GDT 2

Giáo dục thể chất  2

1

30

1

27

2

 

D10018GDQP

Giáo dục quốc phòng và an ninh

1,5

30

15

14

1

 

D10019THOC

Tin học

1

30

7

22

1

 

D10019TANH

Tiếng anh

2

40

14

24

2

 

II

Các môn học và môđun chuyên môn

26,5

555

256

274

25

661,5

II.1

Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở

4,5

75

45

26

4

105

A21117MCĐ2

Mạch điện 2

3

45

30

12

3

67,5

A21117AUTC

Autocad

1,5

30

15

14

1

37,5

II.2

Các môn học, môđun chuyên môn

22

480

211

248

21

556,5

D31117CCĐI

Cung cấp điện

2

30

18

10

2

42

A31117TNMĐ

Thí nghiệm máy điện

1

30

15

14

1

37,5

A31117KTCB

Kỹ thuật cảm biến

3

60

30

27

3

75

D31117ĐTCS

Điện tử công suất

1

30

15

14

1

37,5

A31117TĐĐI

Truyền động điện

3

60

30

27

3

75

A31117ĐAMH

Đồ án môn học

1

45

0

45

0

22,5

A31117KVĐK

Kỹ thuật vi điều khiển

3

60

30

27

3

75

A31117TCSX

Tổ chức sản xuất

2

30

28

0

2

57

A31117PLCN

PLC nâng cao

4

90

30

56

4

90

A31117BVRL

Bảo vệ rờle

2

45

15

28

2

45

Tổng cộng

35,5

745

321

389

35

661,5

(Ghi chú: thời gian kiểm tra được tính vào thời gian lý thuyết của các môn học, tính vào giờ thực hành của các modul).

4. Hướng dẫn thực hiện chương trình:

4.1. Các mô đun chung bắt buộc: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Tiếng anh và Giáo dục thể chất. Trong đó, môn học giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, xếp loại tốt nghiệp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Ngoài thời gian học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo, người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa sau:.

-     Tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, thời gian 1 ngày, tổ chức vào học kỳ cuối khóa học.

-     Tham gia đối thoại với Hiệu trưởng, 1 lần/ năm học.

-     Tham quan thực tế, dã ngoại tại một số đơn vị, doanh nghiệp. Theo thời gian bố trí của giáo viên, của khoa chuyên môn.

-     Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Trường tổ chức như:

+     Các hoạt động tình nguyện, trại hè, về nguồn, ...trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.

+     Đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu:  Theo nhu cầu của người học, thư viện phục vụ tất cả các ngày làm việc trong tuần,.

+     Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao: Theo kế hoạch của Trường

+     Vệ sinh trường lớp: Thời gian: 2 giờ/ tuần

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo quy định đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường được cụ thể hóa theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modul hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

-     Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

-     Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Chính trị, Lý thuyết nghề tổng hợp, Thực hành nghề tổng hợp.

-     Người học sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp, được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành.

4.5. Việc tổ chức đào tạo các mô đun/ mô đun trong chương trình đào tạo phải thực hiện theo sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo (sơ đồ kèm theo).

Collapse/Expand
Danh sách các chương trình đào tạo khác
TTTên nghề đào tạo Xem chi tiết
1Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpXem thông tin
2Cắt gọt kim loạiXem thông tin
3Cơ điện tửXem thông tin
4Công nghệ Ô tôXem thông tin
5Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Xem thông tin
6Điện tử công nghiệpXem thông tin
7Kế toán doanh nghiệpXem thông tin
8Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíXem thông tin
9Kỹ thuật xây dựngXem thông tin
10May thời trangXem thông tin
11Quản trị mạng máy tínhXem thông tin
12Vận hành sửa chữa thiết bị lạnhXem thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com