Doanh nghiệp
Liên kết
Chương trình đào tạo đã ban hành:
Collapse/Expand
Giới thiệu về chương trình

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CĐTG ngày 21 tháng 6 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

Tên nghề: HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Mã nghề: 5810103

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm.

 1.   Mục tiêu đào tạo

 1.1.   Mục tiêu chung

 Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quan về ngành du lịch và nghiệp vụ lữ hành, hướng dẫn.

1.2.  Mục tiêu cụ thể

-     Kiến thức:

Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, địa lý du lịch, lịch sử văn hóa Việt Nam, tâm lý khách du lịch.

-     Kỹ năng:

+ Thiết kế được chương trình du lịch.

+ Quảng bá, xúc tiến bán chương trình du lịch.

+ Tổ chức thực hiện được chương trình du lịch.

+ Thuyết minh được tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông.

+ Giải quyết được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

+ Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, văn phòng, giao dịch, hướng dẫn, tư vấn cho khách du lịch.

+ Giao tiếp bằng tiếng Anh   trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Thể hiện được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác liên quan, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm được các vị trí công việc như nhân viên thị trường, nhân viên điều hành chương trình du lịch, hướng dẫn viên nội địa, thuyết minh viên tại điểm

2.         Khối lượng Kiến thức tối thiểu tối thiểu và thời gian của khoa học

-     Số lượng môn học, mô đun:

-     Khối lượng Kiến thức toàn khóa: 1.665 giờ. Trong đó:

+     Khối lượng các môn học chung: 255 giờ.

+     Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.410 giờ. Trong đó:

·        Khối lượng lý thuyết:  489 giờ

·        Khối lượng thực hành: 862 giờ

·        Khối lượng kiểm tra: 59 giờ

-     Khối lượng tự học: 1.336,5 giờ.

3.         Nội dung chương trình:

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

 

Số TC

Thời gian  đào tạo (giờ)

Thời gian tự học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

11,5

255

94

148

13

 

C10019GDCT

Giáo dục chính trị

1,5

30

15

13

2

 

C10019PLUA

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

C10019GDT1

Giáo dục thể chất 1

1

30

4

24

2

 

C10018GDQP

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

3

 

C10019THOC

Tin học

2

45

15

29

1

 

C10019 TANH

Tiếng anh

4

90

30

56

4

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

59

1.410

489

862

59

1.336,5

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

25

480

282

167

31

703,5

C24419CSVH

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2,5

45

30

12

3

72

C24419ĐLDL

Địa lý du lịch Việt Nam

1,5

30

15

13

2

40,5

C24419HTDT

Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam

2

45

30

12

3

72

C24419TQDL

Tổng quan du lịch

2,5

45

30

12

3

72

C24419CSLT

Cơ sở lưu trú du lịch và tổ chức lưu trú du lịch

2,5

45

30

12

3

72

C24419MDLI

Marketing du lịch

2

45

15

28

2

45

C24419TLDK

Tâm lý du khách

2,5

45

30

12

3

72

C24419TTXN

Thủ tục xuất nhập cảnh

2,5

45

30

12

3

72

C24419VHCD

Văn hóa các dân tộc VN

1,5

30

15

13

2

40,5

C24419VHDL

Văn hoá du lịch

1,5

30

15

13

2

40,5

C24419KNGT

Kỹ năng giao tiếp trong du lịch

2,5

45

30

12

  3

72

C24419KNLV

Kỹ năng làm việc nhóm

1,5

30

12

16

 2

33

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

34

930

207

695

28

633

C34419TĐDL

Tuyến điểm du lịch

3

60

30

27

3

79,5

C34419TMTO

Thuyết minh tour

2,5

60

15

42

3

52,5

C34419NVHD

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

4

90

30

56

4

90

C34419KNHT

Kỹ năng hỗ trợ (Sơ cấp cứu y tế)

1

30

6

23

1

24

C34419TACN

Tiếng anh chuyên ngành

4,5

90

45

41

4

118,5

C344HNVN

Hoạt náo và văn nghệ

1,5

45

6

37

2

31,5

C34419DLST

Du lịch sinh thái

2,5

45

30

12

3

72

C34419QTKD

Quản trị kinh doanh lữ hành

2

45

15

28

2

45

C34419NVTK

Nghiệp vụ thiết kế và điều hành tour

2

45

15

28

2

45

C34419TCSK

Tổ chức sự kiện

2

45

15

28

2

45

C34419TTCM

Thực tế chuyên môn nghiệp vụ

2

60

0

58

2

30

C34419TTTN

Thực tập tốt nghiệp

7

315

0

315

0

 0

Tổng cộng

70,5

1.665

583

1.010

72

1.336,5

4.         Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc:

Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Tiếng anh và Giáo dục thể chất. Trong đó, môn học giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh là 2 môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, xếp loại tốt nghiệp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

-       Ngoài thời gian học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo, người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa sau:

-       Tham gia chương trình giáo dục chính trị đầu khóa, thời gian 1 tuần đầu khóa học.

-       Tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, thời gian 1 ngày, tổ chức vào học kỳ cuối khóa học.

-       Tham gia đối thoại với Hiệu trưởng 1 lần/ năm học.

-       Tham gia tập huấn Kỹ năng mềm và hướng nghiệp, 1 ngày/ khóa học.

-       Đi thực tế chuyến môn nghiệp vụ, tại một số tỉnh miền Nam hoặc miền Trung.

-       Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Trường tổ chức như:

+ Các hoạt động tình nguyện, trại hè, về nguồn, ...trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.

+ Đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu:  Theo nhu cầu của người học, thư viện phục vụ tất cả các ngày làm việc trong tuần,.

+ Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao: Theo kế hoạch của Trường

+ Vệ sinh trường lớp...Thời gian: 2 giờ/ tuần

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo quy định đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường được cụ thể hóa theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modul hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

-       Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

-       Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm:

+ Môn Chính trị

+ Lý thuyết nghề tổng hợp (Tổng quan du lịch, Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam, Marketing du lịch)

+ Thực hành nghề tổng hợp (Thuyết minh tour, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch)

-       Người học sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp, được cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

Collapse/Expand
Danh sách các chương trình đào tạo khác
TTTên nghề đào tạo Xem chi tiết
1Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpXem thông tin
2Cắt gọt kim loạiXem thông tin
3Công nghệ May và Thời trangXem thông tin
4Công nghệ Ô tôXem thông tin
5Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Xem thông tin
6Điện công nghiệpXem thông tin
7Điện công nghiệp và dân dụngXem thông tin
8Điện tử công nghiệpXem thông tin
9Điện tử dân dụngXem thông tin
10HànXem thông tin
11Kế toán doanh nghiệpXem thông tin
12Kỹ thuật chế biến món ănXem thông tin
13Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíXem thông tin
14Kỹ thuật xây dựngXem thông tin
15Marketing thương mạiXem thông tin
16May thời trangXem thông tin
17Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạnXem thông tin
18Quản lý văn hóaXem thông tin
19Thanh nhạcXem thông tin
20Thư việnXem thông tin
21Tin học ứng dụngXem thông tin
22Vận hành sửa chữa thiết bị lạnhXem thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com