Doanh nghiệp
Liên kết
Chương trình đào tạo đã ban hành:
Collapse/Expand
Giới thiệu về chương trình

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CĐTG ngày 21 tháng 6 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

Tên ngành/nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành/nghề: 6340302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân thực hành có trình độ cao đẳng kế toán doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm công việc của một kế toán viên, kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp, có khả năng tự học lên các chương trình cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

-     Kiến thức:

+     Nhận biết được kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

+     Nắm bắt được các quy định về kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

+     Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

-     Kỹ năng:

+     Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

+     Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

+     Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

+     Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

+     Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

+     Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

-     Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+     Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

+     Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

+     Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

+     Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: làm kế toán viên, kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 2.475giờ. Trong đó:

+     Khối lượng các môn học chung: 435 giờ.

+     Khối lượng các mô đun, mô đun chuyên môn: 2.040 giờ. Trong đó:

·      Khối lượng lý thuyết: 480 giờ

·      Khối lượng thực hành: 1.480 giờ

·      Khối lượng kiểm tra: 80 giờ

- Khối lượng tự học: 1.582,5 giờ.

3. Nội dung chương trình:

Mã NH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số TC

Thời gian đào tạo (giờ)

Thời gian tự học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

 

A10019 GDCT

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

 

A10019PLUA

Pháp luật

2

30

18

10

2

 

C10019GDT1

Giáo dục thể chất 1

1

30

4

24

2

 

A10019GDT2

Giáo dục thể chất  2

1

30

1

27

2

 

A10018GDQP

Giáo dục quốc phòng và an ninh

3,5

75

36

35

4

 

A10019THOC

Tin học

3

75

15

58

2

 

A10019TANH

Tiếng anh 

5,5

120

42

72

6

 

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

79,5

2.040

480

1.480

80

1.582,5

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

10

225

75

139

11

225

C23319KTVM

Kinh tế vi mô

2,5

60

15

42

3

52,5

C23319NLTK

Nguyên lý thống kê

2

45

15

28

2

45

C23319LTTC

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2,5

60

15

42

3

52,5

C23319NLKT

Nguyên lý kế toán

3

60

30

27

3

75

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

69.5

1.815

405

1.341

69

1.357.5

C33319THUE

Thuế

2,5

60

15

42

3

52,5

C33319TCDN

Tài chính doanh nghiệp

3

75

15

57

3

60

C33319KTD1

Kế toán doanh nghiệp 1

4,5

120

15

100

5

82,5

C33319KTD2

Kế toán doanh nghiệp 2

4,5

120

15

100

5

82,5

C33319KTD3

Kế toán doanh nghiệp 3

4,5

120

15

100

5

82,5

A33319KTD4

Kế toán doanh nghiệp 4

6,5

150

45

98

7

142,5

A33319KTHC

Kế toán hành chính sự nghiệp

6

120

60

54

6

150

A33319KTOA

Kiểm toán

6

120

60

54

6

150

C33319ITKT

Tin học kế toán

2,5

60

15

42

3

52,5

C43319MAKE

Marketing

3

60

30

27

3

75

C33319KTQT

Kế toán quản trị

2,5

60

15

42

3

52,5

C43319KTTM

Kế toán thương mại dịch vụ

2,5

60

15

42

3

52,5

A43319TTCK

Thị trường chứng khoán

3

60

45

11

4

97,5

A43319QTHO

Quản trị học

3

60

45

11

4

97,5

C43319THTM

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

2,5

75

0

72

3

37,5

C43319THSX

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

2

60

0

58

2

30

A43319THHC

Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

4

120

0

116

4

60

C33319TTTN

Thực tập tốt nghiệp

7

315

0

315

 0

Tổng cộng

99,5

2.475

637

1.735

103

1.582,5

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Tiếng anh và Giáo dục thể chất. Trong đó, mô đun giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 mô đun điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết quả đánh giá 2 mô đun này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, xếp loại tốt nghiệp.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Ngoài thời gian học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo, người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa sau:

- Tham gia chương trình giáo dục chính trị đầu khóa, thời gian 1 tuần đầu khóa học.

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian 16 giờ/ khóa học.

- Tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, thời gian 1 ngày, tổ chức vào học kỳ cuối khóa học.

- Tham gia đối thoại với Hiệu trưởng, 1 lần/ năm học.

- Tham gia tập huấn kỹ năng mềm và hướng nghiệp, 1 ngày/ khóa học.

- Tham quan thực tế, dã ngoại tại một số đơn vị, doanh nghiệp. Theo thời gian bố trí của giáo viên, của khoa chuyên môn.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Trường tổ chức như:

+ Các hoạt động tình nguyện, trại hè, về nguồn, ...trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.

+ Đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu:  Theo nhu cầu của người học, thư viện phục vụ tất cả các ngày làm việc trong tuần,.

+ Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao: Theo kế hoạch của Trường

+ Vệ sinh trường lớp...Thời gian: 2 giờ/ tuần

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo quy định đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường được cụ thể hóa theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modul hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Chính trị, Lý thuyết nghề tổng hợp, Thực hành nghề tổng hợp.

- Người học sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp, được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành.

4.5. Việc tổ chức đào tạo các môn học/ mô đun trong chương trình đào tạo phải thực hiện theo sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo (sơ đồ kèm theo).

 

Collapse/Expand
Danh sách các chương trình đào tạo khác
TTTên nghề đào tạo Xem chi tiết
1Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpXem thông tin
2Cắt gọt kim loạiXem thông tin
3Cơ điện tửXem thông tin
4Công nghệ Ô tôXem thông tin
5Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Xem thông tin
6Điện công nghiệpXem thông tin
7Điện tử công nghiệpXem thông tin
8Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíXem thông tin
9Kỹ thuật xây dựngXem thông tin
10May thời trangXem thông tin
11Quản trị mạng máy tínhXem thông tin
12Vận hành sửa chữa thiết bị lạnhXem thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com