Doanh nghiệp
Liên kết
Chương trình đào tạo đã ban hành:
Collapse/Expand
Giới thiệu về chương trình

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-CĐTG ngày 21 tháng 6 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

Tên nghề/nghề:  KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Mã ngành: 5810207

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2.0 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Đạt được các kiến thức, thái độ và kỹ năng nghiệp vụ chế biến món ăn cần thiết để tác nghiệp trong lãnh vực kinh doanh ẩm thực với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, tiệc, tự chọn...), đáp ứng yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm) và phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của thực khách.

- Hiểu biết về kiến thức chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ.

- Có kiến thức về giáo dục quốc phòng, an ninh và rèn luyện thể chất.

- Đảm nhận các vị trí là từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu hoặc các vị trí khác trong nhà bếp tuỳ theo khả năng và yêu cầu công việc cụ thể; tự mở các cơ sở kinh doanh ăn uống hoặc người học có thể tiếp tục học lên các bậc cao hơn như cao đẳng, đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức tổng quan về ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng.

- Trình bày được phong tục, tập quán, tôn giáo, văn hoá, thị hiếu về ăn uống của khách du lịch ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

- Phân tích quy trình xây dựng thực đơn và lập thực đơn.

- Nêu được các chất dinh dưỡng: tầm quan trọng và chức năng dinh dưỡng đối với cơ thể người.

- Trang bị cho người học một số kiến thức về nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ bar, trang trí cắm hoa và cắt tỉa rau củ quả để bổ trợ cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn.

- Giải thích được tầm quan trọng và các nguyên tắc của an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động trong nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống khác.

- Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác:

- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về: nguyên liệu động thực vật dùng trong chế biến các món ăn; cách sơ chế, cắt thái, phối hợp các loại nguyên liệu và trình bày món ăn; các phương pháp chế biến món ăn; kỹ thuật chế biến các loại nước dùng, xốt, xúp Á, Âu cơ bản.

- Nhận biết, thông hiểu vận dụng được các kiến thức chung về phân loại, vai trò, nguyên liệu, trang thiết bị trong kỹ thuật chế biến các loại bánh và món ăn tráng miệng Á, Âu.

* Kỹ năng:

- Chế biến món ăn Á, Âu:

+ Phân loại, lựa chọn và sơ chế, cắt thái, phối hợp nguyên liệu động thực vật cơ bản và trình bày món ăn.

+ Chế biến cơ bản các loại nước dùng, xốt, xúp Á, Âu.

+ Chế biến và trình bày hấp dẫn các món ăn đã học đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

- Chế biến bánh và món ăn tráng miệng:

 + Chế biến được các bán thành phẩm của của các loại bánh và món ăn tráng miệng có nguồn gốc châu Á.

+ Chế biến được các loại bạt, kem cơ bản trong kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng.

+ Chế biến được một số loại bánh và món ăn tráng miệng Âu, Á đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động.

- Thực hiện nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất kỹ thuật trong cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống .

- Quản lý thời gian của bản thân chuyên nghiệp, làm việc đúng giờ đạt hiệu quả trong công việc.

- Giải quyết các công việc cần thiết trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tự học tập, nâng cao trình độ, sáng tạo trong việc tiếp cận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm môi trường kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Người học đảm trách vị trí là từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu hoặc các vị trí khác trong nhà bếp tuỳ theo khả năng và yêu cầu công việc cụ thể trong các cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Người học tự mở các cơ sở kinh doanh ăn uống.

- Người học tiếp tục học lên các bậc cao hơn như cao đẳng, đại học.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1.165 giờ.  Trong đó:

+ Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

+ Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.410 giờ. Trong đó:

                    Khối lượng lý thuyết: 390 giờ;

                    Khối lượng thực hành: 950 giờ.

                    Khối lượng kiểm tra : 70 giờ

- Khối lượng tự học: 1.173 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số TC

Thời gian đào tạo (giờ)

Thời gian tự học (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

KT

I

Các môn học chung

11,5

255

94

148

13

 

C10019GDCT

Giáo dục chính trị

1,5

30

15

13

2

 

C10019PLUA

Pháp luật

1

15

9

5

1

 

C10019GDT1

Giáo dục thể chất 1

1

30

4

24

2

 

C10018GDQP

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

3

 

C10019THOC

Tin học

2

45

15

29

1

 

C10019 TANH

Tiếng anh

4

90

30

56

4

 

II

Các môn học, mô  đun đào tạo nghề bắt buộc

56,5

1.410

390

950

70

1.173

II.1

Các môn học kỹ thuật cơ sở

7,5

135

90

36

9

216

C24119TQDL

Tổng quan du lịch

2,5

45

30

12

3

72

C24119TLDL

Tâm lý khách du lịch

2,5

45

30

12

3

72

C34119KNGT

Kỹ năng giao tiếp

2,5

45

30

12

3

72

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

49

1.275

300

914

61

957

C24119XDTĐ

Xây dựng thực đơn

2,5

45

30

12

3

72

C24119SLDD

Sinh lý dinh dưỡng

2,5

45

30

12

3

72

C24119VHAT

Văn hoá ẩm thực

2,5

45

30

12

3

72

C34119TPTP

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

2,5

45

30

12

3

72

C34119TCKD

Tổ chức kinh doanh nhà hàng

2,5

45

30

12

3

72

C34119TCSK

Tổ chức sự kiện

2

45

15

27

3

49,5

C34119TACN

Anh văn chuyên ngành

2,5

60

15

42

3

52,5

C34219NVBN

Nghiệp vụ bàn

2,5

60

15

42

3

52,5

C34219NVBR

Nghiệp vụ bar

2,5

60

15

42

3

52,5

C34219CMA1

Kỹ thuật chế biến món ăn 1

3,5

90

15

69

6

67,5

C34219CMA2

Kỹ thuật chế biến món ăn 2

4

105

15

82

8

75

C34219CMA3

Kỹ thuật chế biến món ăn 3

3,5

90

15

69

6

67,5

C34219CBTM

Kỹ thuật chế biến bánh và món ăn tráng miệng

4

105

15

82

8

75

C34219CTRC

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ quả

3

75

15

57

3

60

C34119CHTT

Cắm hoa trang trí

2

45

15

27

3

45

C34219TTTN

Thực tập tốt nghiệp

7

315

0

315

0

0

Tổng cộng

68

1.665

484

1.098

83

1.173

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng, Tin học, Tiếng anh và Giáo dục thể chất. Nội dung học, Kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành. Trong đó, môn học giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh là 2 môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, xếp loại tốt nghiệp

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

-    Ngoài thời gian học tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo, người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa sau:

-    Tham gia chương trình giáo dục chính trị đầu khóa, thời gian 1 tuần đầu khóa học.

-    Tham gia bồi dưỡng Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian 16 giờ/ khóa học.

-    Tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, thời gian 1 ngày, tổ chức vào học kỳ cuối khóa học.

-    Tham gia đối thoại với Hiệu trưởng, 1 lần/ năm học.

-    Tham gia tập huấn Kỹ năng mềm và hướng nghiệp, 1 ngày/ khóa học.

-    Tham quan thực tế, dã ngoại tại một số đơn vị, doanh nghiệp. Theo thời gian bố trí của giáo viên, của khoa chuyên môn.

-      Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Trường tổ chức như:

+ Các hoạt động tình nguyện, trại hè, về nguồn,.. trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật.

+ Đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu:  Theo nhu cầu của người học, thư viện phục vụ tất cả các ngày làm việc trong tuần,.

+ Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao: Theo kế hoạch của Trường

+ Vệ sinh trường lớp             Thời gian: 2 giờ/ tuần

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thực hiện theo quy định đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường được cụ thể hóa theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modul hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra,thi, xét công nhận tốt nghiệp

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện Theo quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường thì sẽ được thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Chính trị, Lý thuyết tổng hợp nghề, Thực hành tổng hợp nghề.

- Người học sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp, được cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

4.5. Việc tổ chức đào tạo các môn học/ mô đun trong chương trình đào tạo phải thực hiện theo sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo (sơ đồ kèm theo).

Collapse/Expand
Danh sách các chương trình đào tạo khác
TTTên nghề đào tạo Xem chi tiết
1Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệpXem thông tin
2Cắt gọt kim loạiXem thông tin
3Công nghệ May và Thời trangXem thông tin
4Công nghệ Ô tôXem thông tin
5Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)Xem thông tin
6Điện công nghiệpXem thông tin
7Điện công nghiệp và dân dụngXem thông tin
8Điện tử công nghiệpXem thông tin
9Điện tử dân dụngXem thông tin
10HànXem thông tin
11Hướng dẫn du lịchXem thông tin
12Kế toán doanh nghiệpXem thông tin
13Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíXem thông tin
14Kỹ thuật xây dựngXem thông tin
15Marketing thương mạiXem thông tin
16May thời trangXem thông tin
17Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạnXem thông tin
18Quản lý văn hóaXem thông tin
19Thanh nhạcXem thông tin
20Thư việnXem thông tin
21Tin học ứng dụngXem thông tin
22Vận hành sửa chữa thiết bị lạnhXem thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com