Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Giới thiệu

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Tiền Giang tiền thân là Chi bộ trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, sau đó chuyển thành Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang theo Quyết định số 1508-QĐ/ĐUK ngày 26/7/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Tiền Giang từ ngày 01/4/2019.

-         Tổng số Chi bộ trực thuộc: 09 Chi bộ.

-         Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 15 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng Tiền Giang NK 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền/ đoàn thể

1

Nguyễn Quang Khải

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

2

Trương Thanh Nhường

Phó Bí thư Đảng ủy

Trưởng Phòng Công tác Chính trị - HSSV

3

Đặng Văn Bên

Phó Bí thư Đảng ủy

Trưởng Phòng Quản lý đào tạo

4

Lê Văn Vũ

Ủy viên Thường vụ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS

5

Lê Thị Thu Mỹ

Ủy viên Thường vụ

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính & Pháp chế

6

Huỳnh Hữu Phước

Ủy viên Ban chấp hành

Phó Hiệu trưởng

7

Nguyễn Bảo Anh

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư 9

Phó Trưởng Khoa Cơ khí – Xây dựng

8

Nguyễn Hoàng Giang

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ 7

Trưởng Khoa Kinh tế - Tổng hợp

9

Nguyễn Hữu Tuyền

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư 8

Phó Trưởng Khoa Điện – Điện tử

10

Nguyễn Thị Hồng Châu

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ 5

Trưởng Khoa Văn hóa – Nghệ thuật & Du lịch

11

Hoàng Đoàn Bảo Sơn

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư 6

Phó Trưởng Khoa Cơ bản

12

Trịnh Thị Như Lạc

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ 1

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Pháp chế

13

Lê Quốc Hưng

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ 3

Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

14

Võ Hoài Thương

Ủy viên Ban chấp hành

Giáo viên Khoa Điện – Điện tử, Bí thư Đoàn trường

15

Nguyễn Văn Nầy

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ 4

Trưởng bộ phận Tổ chức Hành chính, Trung tâm đào tạo và sát hạch giao thông thủy bộ

 Chủ đề Đại hội Đảng bộ lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 : “Xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo xây dựng và phát triển nhà trường: Chuẩn mực – Chất lượng – Hiệu quả”.

 


Collapse/Expand
Hoạt động
Tin tức hoạt động của đơn vị
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com