Tìm kiếm
Doanh nghiệp
Liên kết
Giới thiệu
Tin tức

Trường Cao đẳng Tiền Giang tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 Ngày 27 và 28/3/2021, toàn thể Đảng viên, Viên chức, Người lao động Trường Cao đẳng Tiền Giang tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Trường Cao đẳng Tiền Giang.

 
 
Thông báo
 
 
Hình ảnh hoạt động
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com