Liên kết

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG 

Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Tiền Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Tiền Giang giữa 2 kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Tiền Giang, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Tiền Giang, đoàn viên, thanh niên Nhà trường về các lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường.

Hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn trường tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Đoàn; nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân ủy viên Ban Chấp hành.

Cơ cấu tổ chức: BCH thành lập 5 ban chuyên môn để hoạt động, với chức năng nhiệm vụ:

1.      Ban Tổ chức – Kiểm tra

Thành viên:

- Đồng chí Triệu Tố Nương – Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh – Phó trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Thành viên

Chức năng nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác tổ chức cơ cấu Liên chi đoàn, các Chi đoàn trực thuộc; Quản lý Đoàn viên, đoàn tịch; thực hiện các quy trình về công tác cán bộ, quy hoạch nhân sự.

- Xây dựng các quy trình, sổ tay hướng dẫn thực hiện việc quản lý hồ sơ Đoàn viên, hướng dẫn đại hội Chi đoàn, Liên chi đoàn theo đúng điều lệ.

- Thực hiện công tác phát triển Đảng, phát triển Đoàn viên.

- Triển khai, đánh giá rèn luyện Đoàn viên; tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn.

- Thực hiện báo cáo về công tác tổ chức cho Đảng ủy và Đoàn cấp trên; quản lý công văn, văn bản đi, đến.

- Thực hiện các văn bản đề nghị cử cán bộ, Đoàn viên, Thanh niên thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện công tác hậu cần, chuẩn bị không gian địa điểm họp hàng tháng.

- Biên soạn và triển khai tài liệu phục vụ sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra giám sát.

- Dự thảo các kế hoạch, báo cáo, văn bản liên quan chức năng nhiệm vụ.

2.      Ban Tuyên giáo

Thành viên:

- Đồng chí Phạm Ngọc Hoa Mai – Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó trưởng ban

- Đồng chí Võ Phước Thịnh – Thành viên

Chức năng nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, Thanh niên.

- Thực hiện các chuyên đề học tập “6 bài học lý luận chính trị”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức, triển khai các hội thi, tọa đàm, diễn đàn về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn, bạo lực học đường.

- Tổ chức các chuyến du khảo về nguồn, giáo dục truyền thống, công tác đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức các buổi Lễ mít tinh, họp mặt nhân các ngày 26/03, 09/01.

- Quản lý tài khoản facebook, fanpage Đoàn trường; Thực hiện đăng tin, bài viết tuyên truyền giáo dục, hoạt động Đoàn trường, cung cấp tin bài cho Đoàn cấp trên.

- Dự thảo các kế hoạch, báo cáo, văn bản liên quan chức năng nhiệm vụ.

3.      Ban Học tập – Rèn luyện

Thành viên:

- Đồng chí Cao Minh Thiện – Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền – Phó Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Linh – Thành viên

- Đồng chí Bùi Võ Nhật Trường – Thành viên

Chức năng nhiệm vụ:

- Phát động các phong trào, tổ chức các hội thi thi đua học tập, tuổi trẻ sáng tạo, sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ Đoàn viên, Thanh niên khởi nghiệp.

- Triển khai kế hoạch, bình xét “sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện”; quản lý thông tin việc làm, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên đạt danh hiệu.

- Xây dựng các giải pháp hỗ trợ học tập, các diễn đàn về phương pháp học tập, kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội, hội nhập quốc tế.

- Thành lập và quản lý các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ ngoại ngữ.

- Dự thảo các kế hoạch, báo cáo, văn bản liên quan chức năng nhiệm vụ.

4.      Ban Tình nguyện – Cộng đồng

Thành viên:

- Đồng chí Nguyễn Thị Trang Quyên – Trưởng ban

- Đồng chí Lê Thanh Hải – Phó trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn An Thịnh – Thành viên

Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện tham mưu, xây dựng, triển khai kế hoạch Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng hè hàng năm.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

- Vận động các nguồn quỹ hỗ trợ Đoàn viên, Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp trong năm.

- Phân công, kiểm tra các Chi đoàn thực hiện chăm sóc cây xanh, bồn hoa, vệ sinh khuôn viên nhà trường.

- Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện, thực hiện các “Công trình thanh niên” vì cộng đồng.

- Dự thảo các kế hoạch, báo cáo, văn bản liên quan chức năng nhiệm vụ.

5.      Ban Văn nghệ - Thể dục thể thao

Thành viên

- Đồng chí Trần Ngọc Hưng – Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Thanh Duy – Thành viên

- Đồng chí Lương Thị Cẩm Tiên – Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Thành Quý – Thành viên

Chức năng nhiệm vụ

- Phát động, tổ chức các hội thi, tổ chức tham gia các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao.

- Thành lập và quản lý các câu lạc bộ về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, võ thuật.

- Tham mưu công tác tổ chức hội trại, sinh hoạt ngoại khóa; là đầu mối tổ chức, dẫn đoàn tham gia các hội trại bên ngoài trường.

- Tuyển chọn, duy trì đội tuyển bóng đá, đội văn nghệ, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng.

- Dự thảo các kế hoạch, báo cáo, văn bản liên quan chức năng nhiệm vụ./.

 Danh sách BCH Đoàn trường Cao đẳng Tiền Giang, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Võ Hoài Thương

Bí thư

2 Triệu Tố Nương

Phó Bí thư

3 Phạm Ngọc Hoa Mai

Phó Bí thư

4 Nguyễn Thị Trang Quyên

Ủy viên Thường vụ

5 Cao Minh Thiện Ủy viên Thường vụ
6 Trần Ngọc Hưng

Ủy viên Ban chấp hành

7 Nguyễn Thanh Duy

Ủy viên Ban chấp hành

8 Lê Thanh Hải

Ủy viên Ban chấp hành

9 Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

10 Nguyễn Quang Huy

Ủy viên Ban chấp hành

11 Nguyễn Thị Hoài Linh Ủy viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Thành Quý

Ủy viên Ban chấp hành

13 Nguyễn Thúy Quỳnh

Ủy viên Ban chấp hành

14 Nguyễn An Thịnh

Ủy viên Ban chấp hành

15 Võ Phước Thịnh

Ủy viên Ban chấp hành

16 Lương Thị Cẩm Tiên

Ủy viên Ban chấp hành

17 Nguyễn Thành Trung

Ủy viên Ban chấp hành

18 Nguyễn Hoàng Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành

19 Bùi Võ Nhật Trường

Ủy viên Ban chấp hành

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Email: doantruongcaodangtiengiang@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/DTCDNTG