Liên kết

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Tiền Giang là tổ chức chính trị - xã hội, được lãnh đạo bởi Đảng ủy Nhà trường và Tỉnh đoàn Tiền Giang. Đoàn trường có vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên (Viên chức trẻ và Học sinh Sinh viên) đang công tác và học tập tại Trường.

Đoàn trường đảm nhận 05 mảng công tác chính gồm:

- Một là tổ chức và quản lý hệ thống Đoàn trực thuộc, thực hiện công tác bồi dưỡng phát triển Đoàn viên, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

- Hai là tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, của Đoàn cấp trên; thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho toàn bộ Đoàn viên thanh niên Nhà trường.

- Ba là thực hiện các phong trào đồng hành cùng Học sinh Sinh viên trong lập thân lập nghiệp, các hoạt động thi đua học tập, sáng tạo; bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng xin việc, các phương pháp học tập hiệu quả, quản lý các câu lạc bộ học thuật; trang bị kiến thức hội nhập quốc tế cho Đoàn viên thanh niên, là đầu mối trong việc hỗ trợ Đoàn viên tìm việc làm khi ra trường.

- Bốn là thực hiện huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt; thực hiện các công trình phần việc vì cộng đồng, các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

- Năm là chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thân thể, các hoạt động dã ngoại, hội trại, sinh hoạt ngoại khóa; thành lập và quản lý các câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao.

Trên cơ sở xác định chức năng nhiệm vụ, Ban Chấp hành đoàn trường cụ thể hóa bằng việc tổ chức các Ban Chuyên môn gồm các thành viên như sau:

1. Ban Tổ chức – Văn phòng:

- Đồng chí Triệu Tố Nương – Trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh – Phó trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Tho – Thành viên

2. Ban Tuyên giáo:

- Đồng chí Phạm Ngọc Hoa Mai – Trưởng ban

- Nguyễn Thị Mỹ Tuyền - Phó Trưởng ban

- Đồng chí Võ Phước Thịnh – Thành viên

3. Ban Học tập – Rèn luyện:

- Đồng chí Cao Minh Thiện – Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền – Phó Trưởng ban

Đồng chí Bùi Võ Nhật Trường – Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Thanh Sang – Thành viên

4. Ban Tình nguyện – Cộng đồng:

- Đồng chí Nguyễn Thị Trang Quyên – Trưởng ban

- Đồng chí Lê Thanh Hải – Phó trưởng ban

- Đồng chí Dương Anh Kiệt – Thành viên

5. Ban Văn nghệ - Thể dục thể thao:

- Đồng chí Trần Ngọc Hưng – Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó trưởng ban

- Đồng chí Lê Thị Thanh Nhi – Thành viên

 Danh sách BCH Đoàn trường Cao đẳng Tiền Giang, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Võ Hoài Thương

Bí thư

2 Triệu Tố Nương

Phó Bí thư

3 Phạm Ngọc Hoa Mai

Phó Bí thư

4 Nguyễn Thị Trang Quyên

Ủy viên Thường vụ

5 Cao Minh Thiện Ủy viên Thường vụ
6 Trần Ngọc Hưng

Ủy viên Ban chấp hành

7 Lê Thanh Hải

Ủy viên Ban chấp hành

8 Nguyễn Thị Diệu Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

9 Dương Anh Kiệt

Ủy viên Ban chấp hành

10 Lê Thị Thanh Nhi

Ủy viên Ban chấp hành

11 Nguyễn Thúy Quỳnh

Ủy viên Ban chấp hành

12 Nguyễn Thanh Sang

Ủy viên Ban chấp hành

13 Nguyễn Thị Mai Tho

Ủy viên Ban chấp hành

14 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

Ủy viên Ban chấp hành

15 Võ Phước Thịnh

Ủy viên Ban chấp hành

16 Nguyễn Hoàng Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành

17 Bùi Võ Nhật Trường

Ủy viên Ban chấp hành

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Email: doantruongcaodangtiengiang@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/DTCDNTG