Liên kết


Collapse/Expand
Danh sách văn bản đã công bố
TTVăn bảnNgày cập nhậtTình trạng#
1KH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-20211/14/2021 3:03:40 PMCòn hiệu lực Chi tiết
24 Bài học lý luận chính trị (Bài 4)10/13/2020 3:32:16 PMCòn hiệu lực Chi tiết
34 Bài học lý luận chính trị (Bài 3)10/13/2020 3:09:45 PMCòn hiệu lực Chi tiết
44 Bài học lý luận chính trị (Bài 2)10/13/2020 3:04:02 PMCòn hiệu lực Chi tiết
54 Bài học lý luận chính trị (Bài 1)10/13/2020 2:13:26 PMCòn hiệu lực Chi tiết
6Tiêu chuẩn thi đua rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên10/13/2020 2:04:02 PMCòn hiệu lực Chi tiết
7Sổ tay Cán bộ Đoàn8/5/2020 8:36:26 AMCòn hiệu lực Chi tiết
8Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa XI7/7/2020 2:25:03 PMCòn hiệu lực Chi tiết
9Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 20201/14/2021 3:04:00 PMHết hiệu lực Chi tiết
10KH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-20201/14/2021 3:03:53 PMHết hiệu lực Chi tiết
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Email: doantruongcaodangtiengiang@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/DTCDNTG