Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Giới thiệu

Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học


Collapse/Expand
Hoạt động
Collapse/Expand
Sản phẩm khoa học đã công bố
TTTên sản phẩm khoa họcLoại sản phẩmNăm công bốTác giả#
1Sản phẩm 0102020Nguyễn Hoàng Giang Xem chi tiết
 

Collapse/Expand
Sản phẩm khoa học đang thực hiện
Hiện tại không có sản phẩm khoa học đang thực hiện

Collapse/Expand
Văn bản
TTSố hiệuTên văn bảnChi tiết
1122Quy định về công tác HSSV16
2127Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề17
372Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐTG18
4120Quy định Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận TN19
5129Quy định Quỹ "Đồng hành cùng HSSV trong học tập - rèn luyện" 21
6180/QĐ-CĐTGQuyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo22
7504Quy định tổ chức học lại, thi lại đối với HSSV trường CĐTG42
847
9754-QĐQuyết định ban hành nội quy Ký túc xá và quy định khung xử lý kỷ luật HSSV vi phạm 48
10755-QĐQuyết định về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động của Ký túc xá 49
11756-QĐQuyết định ban hành quy định thành lập đội tự quản HSSV ở Ký túc xá 50
12122Quy định về công tác HSSV (Phụ lục 2- Một số hành vi vi phạm và khung xử lý)51
1337/QĐ-CĐTGQuy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐTG59
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com