Doanh nghiệp
Liên kết
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

THẠC SĨ NGUYỄN QUANG KHẢI – HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Tài chính, Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Khảo thí và quản lý chất lượng.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Kế toán – Tài chính;

-       Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Thông tin tư liệu;

-       Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng.

Liên hệ:

Email: nguyenquangkhai@tgu.edu.vn

Điện thoại: 0918 652 012

THẠC SĨ HUỲNH HỮU PHƯỚC – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Quản lý đào tạo;

-       Phòng Công tác chính trị và HSSV;

-       Khoa cơ bản và các khoa chuyên ngành.

Liên hệ:

Email: Phuochh@tvc.edu.vn

Điện thoại: 0983 887 904

THẠC SĨ LÊ VĂN VŨ – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Chỉ đạo trực tiếp:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Hành chính – Tổ chức, Quản trị cơ sở vật chất – thiết bị và Dịch vụ, trực tiếp kiểm tra hoạt động hành chính và chuyên môn cơ sở 3 của Trường.

Phụ trách các đơn vị:

-       Phòng Tổ chức – Hành chính và Pháp chế;

-       Phòng Phòng Quản trị - Thiết bị;

-       Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật;

-       Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ.

Liên hệ:

Email: levuvhtg@gmail.com

Điện thoại: 0918 819 291


TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com