Doanh nghiệp
Liên kết
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thành lập năm 2002 với tên gọi đầu tiên là Trường Dạy nghề Tiền Giang theo Quyết định số 635/QĐUB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Năm 2007, Trường được nâng cấp thành Trường Trung cấp Nghề Tiền Giang theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Năm 2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Quyết định số 799/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2010 thành lập Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Nghề Tiền Giang.

Đến năm 2018, Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Tiền Giang theo Quyết định số 1614/QĐ-LĐTBXH ngày 13/11/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 740/QĐ-UBND sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tiền Giang, Trường Trung cấp Nghề Giao thông vận tải Tiền Giang và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang vào Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Trường Cao đẳng Tiền Giang hoạt động theo mô hình Trường Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo, trực thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TIỀN THÂN

Gồm Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang (2002 – 2018), Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tiền Giang (1990 – 2019), Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang (1980 – 2019), Trường Trung cấp Nghề Giao thông vận tải Tiền Giang (1981 – 2019).

SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ tỉnh Tiền Giang và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp và cơ hội học tiếp lên trình độ cao hơn.

MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG

Đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật và du lịch; có năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tự tìm, tự tạo việc làm và học lên trình độ cao hơn.

TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG

Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo để trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao; giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Tiền Giang.

 

 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com