Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Kinh tế - Tổng hợp

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KINH TẾ - TỔNG HỢP

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và các ngành nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của Khoa. Tổ chức cho giáo viên tham gia công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên;

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ;

d. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Nguyễn Hoàng Giang1981Trưởng Khoagiangnh@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Nguyễn Quốc Việt1979Phó Trưởng Khoa Xem thông tin
3Phan Thị Ngọc Hiền1979Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
4Phạm Thị Ngọc Hương1981Trưởng Bộ Mônngochuongpt81@gmail.com Xem thông tin
5Nguyễn Thị Bé Năm1979Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
6Huỳnh Thị Hồng Cẩm1981Giáo viên Xem thông tin
7Lê Văn Chấm1981Giáo viên Xem thông tin
8Hồ Thị Kim Châu1982Giáo viênkimchauitcdtg@gmail.com Xem thông tin
9Trần Thị Mỹ Chung1982Giáo viênchungttm82@gmail.com Xem thông tin
10Nguyễn Tín Dũng1970Giáo viên Xem thông tin
11Nguyễn Văn Thanh Dũng1966Giáo viên Xem thông tin
12Châu Ngọc Dũng1962Giáo viên Xem thông tin
13Nguyễn Thị Diệu Hiền1990Giáo viên Xem thông tin
14Lý Văn Hòa1977Giáo viênhoalv77.cdn@gmail.com Xem thông tin
15Nguyễn Trúc Hương1987Giáo viên Xem thông tin
16Nguyễn Thị Phong Lan1980Giáo viênlanntp@tvc.vn Xem thông tin
17Nguyễn Thị Mỹ Linh1981Giáo viênmylinh0952@gmail.com Xem thông tin
18Đinh Thị Kim Oanh1981Giáo viên Xem thông tin
19Lê Linh Phượng1976Giáo viênllphuong76@gmail.com Xem thông tin
20Thái Nguyễn Phương Thảo1984Giáo viên Xem thông tin
21Trần Thế Anh Thư1980Giáo viênthuttakh2016@gmail.com Xem thông tin
22Ngưu Thị Thùy Trang1986Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com