Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Kế toán - Tài chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

       1. Chức năng:

       a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản trị tài chính, bao gồm: Xây dựng dự toán tài chính, kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, nhiều năm;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác kế toán, bao gồm: Xây dựng quy chế chi tiêu tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán đúng quy chế chi tiêu tài chính và quy định pháp luật hiện hành;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác kế toán tài sản, bao gồm: Lập hồ sơ kế toán tài sản, tổ chức thực hiện công tác kế toán tài sản công theo quy định hiện hành của Nhà nước.

        2. Nhiệm vụ:

        a. Quản trị tài chính;

b. Thực hiện công tác kế toán;

c. Thực hiện công tác kế toán tài sản công;

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Lê Thụy Phượng Linh1978Trưởng Phòng Xem thông tin
2Nguyễn Thị Hương1968Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
3Huỳnh Thị Hiền1975Chuyên viên Xem thông tin
4Nguyễn Thị Trang Quyên1987Giáo viên Xem thông tin
5Nguyễn Thúy Quỳnh1989Giáo viên Xem thông tin
6Nguyễn Ngọc Tuyết1988Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com