Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật

          CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH – QUAN HỆ DOANH NGHIỆP             VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: Tổ chức hoạt động tư vấn về học nghề; tư vấn hỗ trợ sinh viên về học tập, rèn luyện, về việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quan hệ doanh nghiệp, bao gồm: Thiết lập quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, dịch vụ sản xuất, cung ứng nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo, bao gồm: Tổ chức các khóa đào tạo trình độ sơ cấp, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên, sát hạch bậc thợ do Trường cấp chứng chỉ; liên kết mở các khóa đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo đại học liên thông, bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn do trường liên kết cấp văn bằng, chứng chỉ;

d. Tổ chức hoạt động dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ nội trú Ký túc xá sinh viên theo phương án sản xuất – kinh doanh của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên;

b. Quan hệ doanh nghiệp;

c. Đào tạo ngắn hạn và liên kết đào tạo;

d. Dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ dạy nghề.

 

Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Nguyễn Ngọc Huy1980Giám Đốc Xem thông tin
2Đặng Văn Dùng1984Phó Giám Đốc Xem thông tin
3Huỳnh Dũng Khanh1990Chuyên viên Xem thông tin
4Dương Văn Kiệt1964Chuyên viên Xem thông tin
5Lê Vĩnh Nghi1987Giáo viên Xem thông tin
6Nguyễn Hoàng Tuấn1992Giáo viên Xem thông tin
7Hồ Thị Tươi1980Chuyên viên Xem thông tin
8Hồ Tấn Linh1975Bảo Vệ Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com