Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Cơ bản

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ BẢN

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy chương trình văn hóa Trung học phổ thông, cho học sinh trung cấp có nguyện vọng học văn hóa để liên thông lên các trình độ đào tạo cao hơn. Tổ chức triển khai giảng dạy khối kiến thức môn chung trong chương trình trung cấp, cao đẳng. Làm đầu mối tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức văn hóa và kiến thức môn chung do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy;

b. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, ngành, địa phương;

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn.

Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Hoàng Đoàn Bảo Sơn1986Phó Trưởng Khoa Xem thông tin
2Phan Văn Bảy1981Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
3Nguyễn Thị Kiều Chinh1978Giáo viênkieuchinh309@gmail.com Xem thông tin
4Lê Nguyễn Trí Đăng1988Giáo viên Xem thông tin
5Trần Thị Đào1967Giáo viêntranthidao1967tg@gmail.com Xem thông tin
6Ngô Mỹ Hồng1978Giáo viên Xem thông tin
7Lê Thị Thu Hồng1965Giáo viên Xem thông tin
8Quách Thanh Huy1975Giáo viên Xem thông tin
9Nguyễn Thị Kim Liên1982Giáo viênnguyenthikimliencttg@yahoo.com.vn Xem thông tin
10Nguyễn Thị Thùy Linh1981Giáo viên Xem thông tin
11Nguyễn Phi Loan1979Giáo viên Xem thông tin
12Nguyễn Thị Kim Ngân1979Giáo viên Xem thông tin
13Bùi Phước Ngọc1984Giáo viên Xem thông tin
14Nguyễn Công Thượng1967Giáo viênthuongmpt@gmail.com Xem thông tin
15Hồ Văn Trai1981Giáo viên Xem thông tin
16Nguyễn Minh Trung1962Giáo viêntrungnguyentcktkt@yahoo.com.vn Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com