Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Cơ bản

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ BẢN

(Ban hành theo Quyết định số 38/QĐ–CĐTG, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy chương trình văn hóa Trung học phổ thông, cho học sinh trung cấp có nguyện vọng học văn hóađể liên thông lên các trình độ đào tạo cao hơn. Tổ chức triển khai giảng dạy khối kiến thức môn chung trong chương trình trung cấp, cao đẳng. Làm đầu mối tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức văn hóa và kiến thức môn chung do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy:

Cụ thể hóa chương trình và triển khai nội dung giảng dạy khối kiến thức văn hóa THPT theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

Xây dựng khối kiến thức môn chung trong các chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng của trường;

Đề xuất cập nhật, cải tiến chương trình khung, chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức môn chung;

Xây dựng khung tiến độ, kế hoạchgiảng dạy các môn học, các lớp văn hóa do Khoa đảm trách. Tổ chức giảng dạy và thực hiện biện pháp quản lý chất lượng giảng dạy khối kiến thức do khoa đảm trách;

Tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động dạy - học. Đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ dạy - học;

Thực hiện các phần việc liên quan đến công tác thi, kiểm tra đánh giá học sinh, sinh viên theo phân quyền của Hiệu trưởng;

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên theo chương trình, kế hoạch chung của Trường;

Phân công giáo viên thuộc Khoa làm công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp văn hóa THPT rút gọn, tư vấn hỗ trợ HSSV trong học tập - rèn luyện;

b. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đặt hàng nghiên cứu khoa học của Trường, ngành, địa phương.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn. Cụ thể:

Thực hiện công tác kế hoạch hóa và triển khai hoạt động hành chính, chuyên môn ở Khoa;

Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá đội ngũ viên chức thuộc khoa theo phân quyền quản lý của Hiệu trưởng, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa;

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của viên chức hành chính và giảng viên, giáo viên thuộc Khoa, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp quản lý viên chức theo quy định hiện hành;

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trường và cán bộ quản lý ngang cấp theo kế hoạch của nhà trường;

Quản lý các Bộ môn/Tổ bộ môn (gọi chung là bộ môn) trực thuộc Khoa.

 

Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Nguyễn Thị Cẩm Quyên1981Trưởng Khoaquyenntc@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Nguyễn Thị Hải1965Phó Trưởng Khoa Xem thông tin
3Hoàng Đoàn Bảo Sơn1986Phó Trưởng Khoa Xem thông tin
4Phan Văn Bảy1981Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
5Nguyễn Thị Kiều Chinh1978Giáo viênkieuchinh309@gmail.com Xem thông tin
6Lê Nguyễn Trí Đăng1988Giáo viên Xem thông tin
7Trần Thị Đào1967Giáo viêntranthidao1967tg@gmail.com Xem thông tin
8Ngô Mỹ Hồng1978Giáo viên Xem thông tin
9Lê Thị Thu Hồng1965Giáo viên Xem thông tin
10Quách Thanh Huy1975Giáo viên Xem thông tin
11Nguyễn Thị Kim Liên1982Giáo viênnguyenthikimliencttg@yahoo.com.vn Xem thông tin
12Nguyễn Thị Thùy Linh1981Giáo viên Xem thông tin
13Nguyễn Phi Loan1979Giáo viên Xem thông tin
14Nguyễn Thị Kim Ngân1979Giáo viên Xem thông tin
15Bùi Phước Ngọc1984Giáo viên Xem thông tin
16Nguyễn Xuân Sơn1979Giáo viên Xem thông tin
17Nguyễn Công Thượng1967Giáo viênthuongmpt@gmail.com Xem thông tin
18Hồ Văn Trai1981Giáo viên Xem thông tin
19Nguyễn Minh Trung1962Giáo viêntrungnguyentcktkt@yahoo.com.vn Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com