Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Quản trị - Thiết bị
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

(Ban hành theo Quyết định số 38/QĐ–CĐTG, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

        1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản trị CSVC-TB, bao gồm: Xây dựng định hướng, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ đào tạo; quản lý việc mua sắm, khai thác sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị, dụng cụ; quản lý việc sửa chữa thường xuyên trong nhà trường;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản trị vật tư thực hành, bao gồm: Xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm vật tư thực hành cho các ngành nghề Trường đang đang đào tạo;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, bao gồm: Xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong khuôn viên các cơ sở của Trường; 

        2. Nhiệm vụ:

a. Về quản trị CSVC, trang thiết bị:

Trên cơ sở nguồn tài chính và yêu cầu phát triển nhà trường, xây dựng định hướng, kế hoạch đầu tư CSVC - Thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cho giai đoạn 5 năm, tầm nhìn 10 năm trở lên.

Xây dựng các quy định về quản lý, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, nhà ở, phòng học, phòng làm việc, xưởng thực tập cùng toàn bộ máy móc, trang thiết bị hiện có;

Tổ chức xây dựng các dự án đầu tư và lập các thủ tục đấu thầu mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sửa chữa, mua sắm, bổ sung trang thiết bị, máy móc, văn phòng phẩm phục vụ dạy - học và công tác hàng năm;

Phối hợp với phòng Tài vụ tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của cấp trên. Hướng dẫn và kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng CSVC- Thiết bị, tại các đơn vị thuộc trường;

Làm thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản, Hội đồng đấu thầu mua sắm, Hội đồng thanh lý tài sản hết hạn sử dụng.

b. Về quản trị mua sắm vật tư thực hành nghề:

Phối hợp với các Khoa xây dựng định mức vật tư thực hành, điện, nước, văn phòng phẩm, … phục vụ yêu cầu công tác của viên chức và học tập của HSSV nhà trường;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm vật tư thực hành phục vụ dạy - học theo khung kế hoạch đào tạo hàng năm;

Tổ chức cung cấp, kiểm soát, thu hồi vật tư thực hành, thực tập cho HSSV theo yêu cầu kế hoạch giảng dạy trong từng học kỳ;

Tổ chức kiểm kê vật tư và hướng dẫn và kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng vật tư thực hành tại các bộ môn thuộc trường.

c. Về đảm bảo an ninh trật an toàn cơ quan; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp:

Củng cố, kiện toàn các đội bảo vệ; xây dựng các tổ an ninh công nhân, tổ phòng cháy chữa cháy, lực lượng tự vệ cơ quan … tham gia bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ trong nhà trường;

Xây dựng phương án bảo vệ ANTT an toàn nhà trường, phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, lốc xoáy;

Định kỳ kiểm tra vệ sinh môi trường, cháy nổ tại những nơi làm việc, học tập, sinh hoạt của VC và HSSV trong khuôn viên nhà trường và đề xuất biện pháp chấn chỉnh.

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Võ Tấn Phương1979Trưởng Phòngvo_tan_phuong@yahoo.com Xem thông tin
2Nguyễn Văn Tập1983Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
3Trần Anh Tuấn1973Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
4Nguyễn Thị Ngọc Giàu1979Chuyên viên Xem thông tin
5Trần Thanh Tuyền1967Chuyên viên Xem thông tin
6Dương Quốc Ân1974Bảo Vệ Xem thông tin
7Võ Minh Châu1973Hợp đồng 68 Xem thông tin
8Hồ Tấn Linh1975Bảo Vệ Xem thông tin
9Nguyễn Văn Mễ1969Bảo Vệ Xem thông tin
10Nguyễn Văn Phương1968Bảo Vệ Xem thông tin
11Phạm Ngọc Thắng1985Bảo Vệ Xem thông tin
12Lê Thanh Tùng1972Bảo Vệ Xem thông tin
13Nguyễn Thanh Vũ1977Hợp đồng 68 Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com