Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Quản trị - Thiết bị
 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

        1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản trị CSVC-TB, bao gồm: Xây dựng định hướng, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ đào tạo; quản lý việc mua sắm, khai thác sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị, dụng cụ; quản lý việc sửa chữa thường xuyên trong nhà trường;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản trị vật tư thực hành, bao gồm: Xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm vật tư thực hành cho các ngành nghề Trường đang đào tạo;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, bao gồm: Xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan; xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên các cơ sở của Trường;

        2. Nhiệm vụ:

a. Quản trị Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

b. Quản trị mua sắm vật tư thực hành nghề;

c. Đảm bảo an ninh trật an toàn cơ quan; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp;

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Võ Tấn Phương1979Trưởng Phòngvo_tan_phuong@yahoo.com Xem thông tin
2Nguyễn Văn Tập1983Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
3Trần Anh Tuấn1973Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
4Nguyễn Thị Ngọc Giàu1979Chuyên viên Xem thông tin
5Trần Thanh Tuyền1967Chuyên viên Xem thông tin
6Dương Quốc Ân1974Bảo Vệ Xem thông tin
7Võ Minh Châu1973Hợp đồng 68 Xem thông tin
8Nguyễn Văn Mễ1969Bảo Vệ Xem thông tin
9Nguyễn Văn Phương1968Bảo Vệ Xem thông tin
10Phạm Ngọc Thắng1985Bảo Vệ Xem thông tin
11Lê Thanh Tùng1972Bảo Vệ Xem thông tin
12Nguyễn Thanh Vũ1977Hợp đồng 68 Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com