Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Công tác chính trị và Học sinh - Sinh viên

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 38/QĐ–CĐTG, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a.Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền giáo dục, bao gồm: Xây dựng định hướng, kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho viên chức và HSSV;

b.Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Trường, bao gồm: Quản lý hồ sơ đầu vào, đầu ra; quản lý quá trình học tập - rèn luyện; thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV, khen thưởng - kỷ luật HSSV;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác y tế trường học, bao gồm: Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, đầu ra; chăm sóc sức khỏe ban đầu; chăm lo vệ sinh học đường.

d.Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác hỗ trợ HSSV, bao gồm: Tư vấn hỗ trợ tâm lý, về học tập - rèn luyện, về việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp;

đ.Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quan hệ doanh nghiệp, bao gồm: Thiết lập quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, dịch vụ sản xuất, cung ứng nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên;

 e. Tổ chức hoạt động dịch vụ nhà khách và dịch vụ nội trú Ký túc xá HSSV và dịch vụ khác theo phương án kinh doanh - dịch vụ của Trường.

    2. Nhiệm vụ:

a. Về công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho  viên chức, học sinh, sinh viên:

Nắm bắt tình hình tư tưởng của viên chức, học sinh, sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, kịp thời;

Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với viên chức,  HSSV theo chỉ đạo của Đảng ủy- Ban Giám hiệu;

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa, cuối khóa cho HSSV;

Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu những chủ trương giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của học sinh, sinh viên trong công tác phát triển Đảng;

Phối hợp với các Khoa, Trung tâm, Đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội ngoài trường tổ chức cho viên chức trẻ và  HSSV tham gia các phong trào văn thể mỹ, các hoạt động xã hội trong và ngoài trường;

Tổ chức sinh hoạt chào cờ và thực hiện các chương trình phát thanh theo chủ điểm tuyên truyền giáo dục HSSV.

b. Về quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Trường:

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học, làm thẻ HSSV, cấp giấy xác nhận HSSV của trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và phát hành sổ tay HSSV;

Kiểm tra tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên;

Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục để học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng của Chính phủ hỗ trợ học tập;

Làm đầu mối tổ chức công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học và địa phương trong quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú;

Làm đầu mối phối hợp giữa nhà trường với chính quyền và công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự cho học sinh, sinh viên học tập, sinh hoạt tại Trường;

Làm đầu mối theo dõi giám sát và đề xuất Hiệu trưởng chấn chỉnh công tác GVCN, Cố vấn rèn luyện các lớp HSSV;

Phối hợp với GVCN, Cố vấn HT-RL của các Khoa theo dõi tình hình nghỉ học của học sinh, sinh viên; tiếp nhận yêu cầu và tham mưu cho Hiệu trưởng ra các quyết định thôi học, tạm ngừng học đối với học sinh, sinh viên;

Làm thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV, Hội đồng xét cấp các loại học bổng cho HSSV. Tiếp nhận đề nghị khen thưởng, kỷ luật HSSV từ các khoa và các đơn vị liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định khen thưởng, kỷ luật HSSV.

c.Về thực hiện công tác y tế trường học và các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với học sinh, sinh viên:

Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác y tế trường học bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức khám sức khỏe đầu vào, đầu ra để đánh giá sự phát triển thể lực của HSSV sau khi kết thúc khóa đào tạo.

Xây dựng kế hoạch, nội dung hướng dẫn các khoa tổ chức xét và đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng “Đồng hành cùng HSSV vượt khó”, giải quyết chế độ chính sách, trợ cấp xã hội cho HSSV theo quy định hiện hành;

Làm thường trực hội đồng khám sức khỏe đầu vào, đầu ra cho học sinh, sinh viên của Trường.

d. Về hỗ trợ học sinh, sinh viên:

 Khảo sát nhu cầu của học sinh, sinh viên đang học tại trường để xây dựng các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên về tâm lý, học tập - rèn luyện, về việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp;

Phối hợp các khoa, phòng, các đoàn thể trong trường, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia ngoài trường để thực hiện các hoạt động tư vấn định kỳ và thường xuyên cho học sinh, sinh viên về học tập - rèn luyện;

Phối hợp các tổ chức trong và ngoài trường mở các lớp huấn luyện kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên và thực hiện các cuộc khảo sát việc làm của người học do Trường đào tạo sau một năm tốt nghiệp.

đ. Về quan hệ doanh nghiệp:

Xây dựng nội dung, chương trình phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;

Cung cấp những thông tin về ngành nghề đào tạo của trường và dữ liệu về kết quả học tập của học sinh, sinh viên cho doanh nghiệp để thực hiện công tác tuyển dụng;

Nắm bắt nhu cầu tiếp nhận thực tập hoặc nhu cầu việc làm để giới thiệu chỗ thực tập, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp;

Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ - thư quán sinh viên;

Thông qua quan hệ doanh nghiệp, vận động và tiếp nhận hỗ trợ của các doanh nghiệp cho Quỹ học bổng “Đồng hành cùng HSSV vượt khó”.

Làm cầu nối giữa nhà trường với các cựu học sinh, sinh viên đã từng học tập tại trường.

e. Về tổ chức hoạt động dịch vụ:

Tổ chức hoạt động dịch vụ nhà ở tại Nhà khách giảng viên và Ký túc xá HSSV cho  giảng viên các trường liên kết đào tạo, học sinh - sinh viên của trường, học viên của cơ sở liên kết đào tạo và người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Tổ chức quản lý, xây dựng đời sống và môi trường văn hóa tại khu nội trú học sinh, sinh viên.

Tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin nhanh cho học sinh, sinh viên về hoạt động học tập, phong trào, việc làm thêm và việc làm sau khi tốt nghiệp qua hệ thống tin nhắn trên mạng Viễn thông.

 g. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Trương Thanh Nhường1982Trưởng Phòng Xem thông tin
2Đặng Văn Dùng1984Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
3Đoàn Phương Nam1977Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
4Trần Anh Dũng1976Chuyên viêntrananhdungtg@gmail.com Xem thông tin
5Dương Văn Kiệt1964Chuyên viên Xem thông tin
6Đinh Văn Liệng1971Chuyên viên Xem thông tin
7Nguyễn Ngọc Sang1981Giáo viên Xem thông tin
8Lê Minh Tân1977Giáo viêntancdntg@gmail.com Xem thông tin
9Võ Thị Thanh Trang1970Chuyên viên Xem thông tin
10Nguyễn Hoàng Tuấn1992Giáo viên Xem thông tin
11Đào Thị Bích Vân1984Giáo viên Xem thông tin
12Nguyễn Thị Hoàng Vân1979Chuyên viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com