Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Công tác chính trị và Học sinh - Sinh viên

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền giáo dục, bao gồm: Xây dựng định hướng, kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho viên chức và HSSV;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Trường, bao gồm: Quản lý hồ sơ đầu vào, đầu ra; quản lý quá trình học tập – rèn luyện; thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV, khen thưởng – kỷ luật HSSV;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác y tế trường học, bao gồm: Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, đầu ra; chăm sóc sức khỏe ban đầu; chăm lo vệ sinh học đường.

    2. Nhiệm vụ:

a. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức cho viên chức, học sinh, sinh viên;

    b. Quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;

c. Thực hiện công tác y tế trường học và các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với học sinh, sinh viên;

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Trương Thanh Nhường1982Trưởng Phòng Xem thông tin
2Đoàn Phương Nam1977Phó Trưởng Phòng Xem thông tin
3Trần Anh Dũng1976Chuyên viêntrananhdungtg@gmail.com Xem thông tin
4Đinh Văn Liệng1971Chuyên viên Xem thông tin
5Nguyễn Ngọc Sang1981Giáo viên Xem thông tin
6Lê Minh Tân1977Giáo viêntancdntg@gmail.com Xem thông tin
7Võ Thị Thanh Trang1970Chuyên viên Xem thông tin
8Nguyễn Thị Hoàng Vân1979Chuyên viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com