Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Điện - Điện tử

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và các ngành nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của Khoa. Tổ chức cho giáo viên tham gia công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên;

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ;

d. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Văn Bá Cường1977Trưởng Khoacuongvb@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Võ Đức Thiên1977Phó Trưởng Khoavoducthien77@gmail.com Xem thông tin
3Nguyễn Hữu Tuyền1982Phó Trưởng KhoaTuyennh@tvc.edu.vn Xem thông tin
4Nguyễn Dũng Chinh1986Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
5Võ Minh Thiên1984Trưởng Bộ Mônvominhthien.tvc@gmail.com Xem thông tin
6Huỳnh Minh Toàn1977Trưởng Bộ Mônhmtoan2012@gmai.com Xem thông tin
7Nguyễn Thái Bảo1980Giáo viênbaoetu@gmail.com Xem thông tin
8Đoàn Thanh Chương1978Giáo viêndoanthanhchuong.dtc@gmail.com Xem thông tin
9Nguyễn Văn Cương1980Giáo viên Xem thông tin
10Phạm Minh Cường1984Giáo viênminhcuongtvc@gmail.com Xem thông tin
11Trần Văn Đức1969Giáo viênduc.tcktkt@gmail.com Xem thông tin
12Lê Thanh Hải1988Giáo viên Xem thông tin
13Trần Quốc Hiếu1986Giáo viên Xem thông tin
14Trương Thanh Hiếu1982Giáo viên Xem thông tin
15Hồ Văn Hóa1979Giáo viên Xem thông tin
16Nguyễn Anh Hùng1983Giáo viênHungNA@tvc.edu.vn Xem thông tin
17Trần Ngọc Hưng1989Giáo viênHungTN@tvc.edu.vn Xem thông tin
18Trương Nhật Khanh1982Giáo viên Xem thông tin
19Lê Thành Khoa1982Giáo viên Xem thông tin
20Nguyễn Thanh Linh1974Giáo viên Xem thông tin
21Nguyễn Ngọc Mạnh1983Giáo viênnguyenngocmanh9999@gmail.com Xem thông tin
22Phan Thanh Nhi1979Giáo viên Xem thông tin
23Nguyễn Thành Nhơn1977Giáo viênnhonnt@tvc.edu.vn Xem thông tin
24Trần Hoàng Hoài Phi1980Giáo viêntranhoanghoaiphi@yahoo.com Xem thông tin
25Nguyễn Thanh Phong1981Giáo viên Xem thông tin
26Hà Thanh Phúc1988Giáo viên Xem thông tin
27Lý Hoàng Phúc1981Giáo viênphucdt81@yahoo.com Xem thông tin
28Trần Hoàng Phúc1985Giáo viênthphuc31@gmail.com Xem thông tin
29Võ Văn Quân1981Giáo viên Xem thông tin
30Trương Minh Tài1983Giáo viên Xem thông tin
31Cao Minh Thiện1985Giáo viênminhthiencdtg@gmail.com Xem thông tin
32Phan Văn Thiết1988Giáo viênthietphan.hbc@gmail.com Xem thông tin
33Nguyễn Quốc Thịnh1981Giáo viênthinhnqtg@gmail.com Xem thông tin
34Võ Hoài Thương1988Giáo viênvhthuong82@gmail.com Xem thông tin
35Nguyễn Đức Toàn1976Giáo viên Xem thông tin
36Đặng Kỳ Triệu1971Giáo viên Xem thông tin
37Nguyễn Thanh Tuấn1976Giáo viên Xem thông tin
38Phan Văn Y1972Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com