Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Điện - Điện tử

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và các ngành nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của Khoa. Tổ chức cho giáo viên tham gia công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên;

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ;

d. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Văn Bá Cường1977Trưởng Khoacuongvb@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Võ Đức Thiên1977Phó Trưởng Khoavoducthien77@gmail.com Xem thông tin
3Nguyễn Hữu Tuyền1982Phó Trưởng KhoaTuyennh@tvc.edu.vn Xem thông tin
4Nguyễn Dũng Chinh1986Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
5Võ Minh Thiên1984Trưởng Bộ Mônvominhthien.tvc@gmail.com Xem thông tin
6Huỳnh Minh Toàn1977Trưởng Bộ Mônhmtoan2012@gmai.com Xem thông tin
7Nguyễn Thái Bảo1980Giáo viênbaoetu@gmail.com Xem thông tin
8Nguyễn Văn Cương1980Giáo viên Xem thông tin
9Phạm Minh Cường1984Giáo viênminhcuongtvc@gmail.com Xem thông tin
10Trần Văn Đức1969Giáo viênduc.tcktkt@gmail.com Xem thông tin
11Lê Thanh Hải1988Giáo viên Xem thông tin
12Trần Quốc Hiếu1986Giáo viên Xem thông tin
13Trương Thanh Hiếu1982Giáo viên Xem thông tin
14Hồ Văn Hóa1979Giáo viên Xem thông tin
15Nguyễn Anh Hùng1983Giáo viênHungNA@tvc.edu.vn Xem thông tin
16Trần Ngọc Hưng1989Giáo viênHungTN@tvc.edu.vn Xem thông tin
17Trương Nhật Khanh1982Giáo viên Xem thông tin
18Lê Thành Khoa1982Giáo viên Xem thông tin
19Nguyễn Thanh Linh1974Giáo viên Xem thông tin
20Nguyễn Ngọc Mạnh1983Giáo viênnguyenngocmanh9999@gmail.com Xem thông tin
21Phan Thanh Nhi1979Giáo viên Xem thông tin
22Nguyễn Thành Nhơn1977Giáo viênnhonnt@tvc.edu.vn Xem thông tin
23Trần Hoàng Hoài Phi1980Giáo viêntranhoanghoaiphi@yahoo.com Xem thông tin
24Nguyễn Thanh Phong1981Giáo viên Xem thông tin
25Hà Thanh Phúc1988Giáo viên Xem thông tin
26Lý Hoàng Phúc1981Giáo viênphucdt81@yahoo.com Xem thông tin
27Trần Hoàng Phúc1985Giáo viênthphuc31@gmail.com Xem thông tin
28Võ Văn Quân1981Giáo viên Xem thông tin
29Trương Minh Tài1983Giáo viên Xem thông tin
30Cao Minh Thiện1985Giáo viênminhthiencdtg@gmail.com Xem thông tin
31Phan Văn Thiết1988Giáo viênthietphan.hbc@gmail.com Xem thông tin
32Nguyễn Quốc Thịnh1981Giáo viênthinhnqtg@gmail.com Xem thông tin
33Võ Hoài Thương1988Giáo viênvhthuong82@gmail.com Xem thông tin
34Nguyễn Đức Toàn1976Giáo viên Xem thông tin
35Đặng Kỳ Triệu1971Giáo viên Xem thông tin
36Nguyễn Thanh Tuấn1976Giáo viên Xem thông tin
37Phan Văn Y1972Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com