Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Khảo thí và  Quản lý chất lượng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí đối với các ngành nghề Trường đào tạo cấp bằng tốt nghiệp;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hàng năm và định kỳ 5 năm theo Bộ tiêu chí kiểm định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

a. Thực hiện công tác tuyển sinh;

b. Thực hiện công tác khảo thí;

c. Thực hiện công tác quản lý chất lượng GDNN;

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com