Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH GIAO THÔNG THỦY BỘ

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trình độ trung cấp, sơ cấp các ngành nghề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy và đường bộ;

b. Bồi dưỡng ngắn hạn và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực Giao thông vận tải đường thủy và đường bộ.

2. Nhiệm vụ:

a. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trình độ trung cấp, sơ cấp các ngành nghề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy và đường bộ;

b. Bồi dưỡng ngắn hạn và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực Giao thông vận tải đường thủy và đường bộ.

Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com