Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Quản lý Đào tạo

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển hoạt động đào tạo, bao gồm: Xây dựng định hướng phát triển ngành nghề đào tạo, phát triển chương trình đào tạo và triển khai rà soát, đánh giá, hiệu chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo theo định kỳ;

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý đào tạo bao gồm: Xây dựng, ban hành quy chế đào tạo; theo dõi, quản lý việc thực hiện nền nếp dạy – học theo chương trình và quy chế đào tạo hiện hành; quản lý, vận hành phần mềm Quản lý đào tạo, xét công nhận tốt nghiệp các khóa đào tạo, xét bảo lưu kết quả học tập cho HSSV theo quy chế đào tạo;

c. Giúp Hiệu trưởng quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho người học đã hoàn thành chương trình đào tạo.

   2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng, phát triển ngành nghề và chương trình đào tạo;

b. Quản lý đào tạo;

c. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

d. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Nguyễn Thị Cẩm Quyên1981Trưởng Phòngquyenntc@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Phạm Ngọc Hoa Mai1987Giáo viên Xem thông tin
3Nguyễn Phú Quốc1984Giáo viênquocnp@tvc.edu.vn Xem thông tin
4Nguyễn Xuân Sơn1979Giáo viên Xem thông tin
5Nguyễn Thị Mai Trâm1986Giáo viên Xem thông tin
6Nguyễn Mai Hồng Xuân1980Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com