Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Phòng Quản lý Khoa học, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(Ban hành theo Quyết định số 38/QĐ–CĐTG, ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

a.Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động khoa học - công nghệ, bao gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động khoa học - công nghệ theo đặc thù cơ sở GDNN; thực hiện quản lý hoạt động khoa học - công nghệ theo kế hoạch đã xây dựng.

b. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề, bao gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch  hợp tác quốc tế; quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

c. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về phát triển nguồn học liệu, bao gồm: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn học liệu, nhất là học liệumở đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên, HSSV;

d. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức công tác thông tin trên website của Trườngvà các phần việc liên quanđến hoạt động của Hội đồng trường;

đ. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp;

e. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí đối với các ngành nghề Trường đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp;

 g. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hàng năm và định kỳ 5 năm theo Bộ Tiêu chí kiểm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ:

a. Về quản lý hoạt động khoa học, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu:

Quản lý việc triển khai thực hiện các sản phẩm mang tính khoa học như: Đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập của viên chức và theo dõi các hoạt động nghiên cứu sáng tạo học sinh, sinh viên;

Phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ trong và ngoài trường thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học;

Làm đầu mối tổ chức đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học, đề xuất khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc trong trường; tổ chức thẩm định các chương trình đào tạo thường xuyên, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và thẩm định tài liệu giảng dạy - học tập lưu hành nội bộ;

Tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ dành cho giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên đang công tác học tập tại Trường;

Quản lý công tác thông tin, xuất bản tài liệu khoa học, tài liệu giảng dạy - học tập. Quản lý các sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc trường.                  

b. Về  hợp tác quốc tế:

Dự thảo và tổ chức thực hiện việc ký kết các dự án hợp tác quốc tế;

Lập kế hoạch, theo dõi việc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế hàng năm;

Làm đầu mối tiếp nhận các nguồn viện trợ nước ngoài; tiếp nhận Tình nguyện viên nước ngoài đến trường giảng dạy, nghiên cứu trải nghiệm.

c.Về tổ chức công tác thông tin tư liệu của Trường:

Tổ chức tin, bài, hình ảnh đăng trên website để quảng bá hình ảnh Trường, cung cấp kịp thời cho người học, PHHS những thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo. Đề xuất Hiệu trưởng cải tiến nội dung thông tin trên website.

Bảo quản, bổ sung, phát triển và quảng bá nguồn học liệu (sách, giáo trình, tạp chí khoa học, tài liệu bản in hoặc bản điện tử, …) hiện có tại Thư viện để phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

d. Thực hiện công tác tuyển sinh:

Làm đầu mối xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được Sở Kế hoạch - Đầu tư giao và tổng kết đánh giá công tác tuyển sinh khi kết thúc năm tuyển sinh;

Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác xét tuyển, gọi nhập học đối với học sinh, sinh viên trúng tuyển các ngành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp.

Làm thường trực Hội đồng tuyển sinh đối với các khóa đào tạo do Trường  cấp bằng tốt nghiệp.

đ. Thực hiện công tác khảo thí:

Tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học,mô đun trong từng học kỳ và thi tốt nghiệp cuối khóa; quản lý việc bảo lưu kết quả học tập các môn học, mô đun người học đã tích lũy trong khóa học;

Làm thường trực Hội đồng thi học kỳ, thi tốt nghiệp đối với các khóa học do Trường đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp.

e. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng GDNN:

Tổ chức lấy ý kiến người học đối với việc giảng dạy của giảng viên/ giáo viên sau mỗi học kỳ để đề xuất biện pháp quản lý chất lượng giảng dạy;

Tổ chức khảo sát người học để có số liệu tin cậy về HSSV có việc làm sau một năm tốt nghiệp ra trường;

Tổ chức khảo sát các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động để đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra của nhà trường;

Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và tự kiểm định chất lượng đào tạo; tổng hợp thành Báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường trong từng năm và định kỳ 5 năm;

Làm thường trực Hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường.

 g. Thực hiện tự kiểm định chất lượng GDNN đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Lê Quốc Hưng1983Trưởng Phònghunglq@tvc.edu.vn Xem thông tin
2Trần Thị Xuân Oanh1982Phó Trưởng Phòngxuanoanh1982el@yahoo.com Xem thông tin
3Nguyễn Phạm Mạnh Chinh1970Chuyên viênchinh12170@gmail.com Xem thông tin
4Nguyễn Thị Mỹ Linh1980Giáo viênmlinh2000@gmail.com Xem thông tin
5Dương Thị Thùy Linh1987Chuyên viên Xem thông tin
6Nguyễn Thành Nhân1976Chuyên viên Xem thông tin
7Triệu Tố Nương1987Chuyên viênnuongtt@tvc.edu.vn Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com