Doanh nghiệp
Liên kết
Collapse/Expand
Khoa Cơ khí - Xây dựng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số 73/QĐ – CĐTG, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang)

1. Chức năng:

 a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ giảng dạy kiến thức chuyên ngành các ngành nghề đang đào tạo và các ngành nghề khác sẽ được mở theo hướng phát triển của Khoa. Tổ chức cho giáo viên tham gia công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh phổ thông khi có đặt hàng từ các trường phổ thông.

b. Triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về đào tạo và dịch vụ kỹ thuật công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của khoa.

c. Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do Khoa đảm trách.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên;

b. Tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

c. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật - công nghệ;

d. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hoạt động chuyên môn;

đ. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.

 
 
Collapse/Expand
Danh sách viên chức
TTHọ và tênNăm sinhChức vụEmail#
1Nguyễn Quang Tiên1980Trưởng Khoaquangtien1680@yahoo.com Xem thông tin
2Nguyễn Bảo Anh1979Phó Trưởng Khoa Xem thông tin
3Nguyễn Đức Tín1964Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
4Trần Ngọc Toàn1981Trưởng Bộ Môn Xem thông tin
5Bùi Ngọc Cường1964Giáo viên Xem thông tin
6Lê Văn Cường1984Giáo viên Xem thông tin
7Võ Thành Danh1960Giáo viên Xem thông tin
8Ngô Thanh Dũng1977Giáo viên Xem thông tin
9Nguyễn Mạnh Hiển1980Giáo viên Xem thông tin
10Lê Văn Huy1978Giáo viên Xem thông tin
11Mạch Xuân Lễ1986Giáo viênmachxuanle@gmail.com Xem thông tin
12Trương Thanh Phong1981Giáo viên Xem thông tin
13Bạch Vinh Quang1985Giáo viên Xem thông tin
14Đặng Ngọc Quang1969Giáo viênquangtg1969@yahoo.com Xem thông tin
15Nguyễn Trung Quốc1982Giáo viênnguyenthikimliencttg@yahoo.com.vn Xem thông tin
16Phạm Văn Quốc1981Giáo viên Xem thông tin
17Nguyễn Tấn Tài1980Giáo viên Xem thông tin
18Văn Công Tài1980Giáo viên Xem thông tin
19Mai Minh Tấn1977Giáo viên Xem thông tin
20Thái Mai Xuân Thạch1971Giáo viên Xem thông tin
21Nguyễn Hồng Thái1980Giáo viên Xem thông tin
22Phạm Văn Thêm1981Giáo viên Xem thông tin
23Lê Nhựt Trung1984Giáo viên Xem thông tin
24Nguyễn Thanh Trung1984Giáo viênthanhtrung84.cdn@gmail.com Xem thông tin
25Nguyễn Thành Trung1979Giáo viênthanhtrung200779@yahoo.com.vn Xem thông tin
26Nguyễn Quốc Việt1979Giáo viên Xem thông tin
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị cùng cấp
Collapse/Expand
Danh sách các đơn vị khác
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com