Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN NGỌC MẠNH

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mạnh
Ngày sinh: 21/06/1983
Mã số viên chức: T52-2450108
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
Chuyên môn:
Email: nguyenngocmanh9999@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/04/200926/05/2020 Khoa Điện - Điện tửGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
- Điều khiển tự động
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
- Điều khiển tự động.
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
- CSTĐ cấp cơ sở năm 2014
- CSTĐ cấp cơ sở năm 2015
- Bằng khen của UBND Tỉnh năm 2015
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
- Giáo trình Kỹ thuật cảm biến
- Giáo trình PLC nâng cao
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com