Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: TRẦN ANH DŨNG

Họ và tên: Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 01/06/1976
Mã số viên chức: T52-2450032
Vị trí công tác: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Phòng Công tác chính trị và Học sinh - Sinh viên
Chuyên môn:
Email: trananhdungtg@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
103/200010/2003 Trường THPT Đốc Binh KiềuGiáo viên
211/200301/2016 Trường cao đẳng nghề Chuyên viên Phòng Đào tạo
301/2016nay Trường cao đẳng tiền giangChuyên viên Phòng Công tác chính trị và hSSV
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com