Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: TRẦN NGỌC HƯNG

Họ và tên: Trần Ngọc Hưng
Ngày sinh: 24/04/1989
Mã số viên chức: T52-2450059
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
Chuyên môn:
Email: HungTN@tvc.edu.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/04/2012Hiện nay Khoa Điện - Điện TửGiảng viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Năm học 2012 - 2013: Lao động tiên tiến
Năm học 2013 - 2014: Chiến sĩ thi đua
Năm học 2014 - 2015: Lao động tiên tiến
Năm học 2015 - 2016: Lao động tiên tiến
Năm học 2016 - 2017: Lao động tiên tiến
Năm học 2017 - 2018: Lao động tiên tiến
Năm học 2018 - 2019: Lao động tiên tiến
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Bằng khen chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang năm 2018
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com