Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 10/06/1992
Mã số viên chức: T52-0800353
Vị trí công tác: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng
Chuyên môn:
Email: nguyentrung1006@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
105/201204/2019 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền GiangNhân viên phòng TC-HC-QT
204/2019Nay Trường Cao đẳng Tiền GiangChuyên viên phòng Khảo thí & QLCL
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com