Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: TRIỆU TỐ NƯƠNG

Họ và tên: Triệu Tố Nương
Ngày sinh: 21/09/1987
Mã số viên chức:
Vị trí công tác: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Thông tin tư liệu
Chuyên môn:
Email: nuongtt@tvc.edu.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/200910/2011 Trường Đại học An GiangThư viện viên
211/20113/2019 Trường Cao đẳng Nghề Tiền GiangChuyên viên
34/20199/2019 Trường Cao đẳng Tiền GiangChuyên viên
410/2019 Trường Cao đẳng Tiền GiangChuyên viên, Phó Bí thư Đoàn trường
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
- Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2014 – 2015” của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 – 2017” của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Bằng khen “Cán bộ Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học” của BCH Tỉnh đoàn Tiền Giang;
- Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2018 – 2019” của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Quản lý Thông tin - Thư viện
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Quản lý Thông tin - Thư viện
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
1. Giải pháp xây dựng vốn tài liệu thư viện, đồng thời xây dựng thói quen tự đọc, tự nghiên cứu trong học sinh, sinh viên.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá các hoạt động tuyển sinh của nhà trường.
3. Chương trình quản lý đoàn viên thanh niên bằng công cụ A-tools.
4. Ứng dụng phần mềm ghi chú trong quản lý công việc
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com