Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: ĐẶNG KỲ TRIỆU

Họ và tên: Đặng Kỳ Triệu
Ngày sinh: 12/12/1971
Mã số viên chức: T52-0800403
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
Chuyên môn:
Email:
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
1
2
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
* Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.
* Bằng khen của Tỉnh Đoàn.
* Huy chương "Vì thế hệ trẻ".
* Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Điện công nghiệp và dân dụng
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Điện công nghiệp
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com