Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN HOÀNG GIANG

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 11/07/1981
Mã số viên chức: T52.2450038
Vị trí công tác: Trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Tổng hợp
Chuyên môn: Ths. Khoa học máy tính
Email: giangnh@tvc.edu.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
18/20058/2006 Trường Dạy nghề Tiền GiangTổ trưởng tổ Lý thuyết cơ sở, Phó bí thư Đoàn trường
29/200603/2008 Trường Dạy nghề Tiền GiangPhó trưởng khoa Cơ bản - May CN, Phó bí thư Đoàn trường
34/20084/2011 Trường Trung cấp nghề Tiền GiangPhó trưởng khoa Cơ bản - May Công nghiệp
48/200912/2011 Trường Trung cấp nghề Tiền GiangBí thư Đoàn trường
55/20115/2016 Trường Cao đẳng nghề Tiền GiangTrưởng khoa Cơ bản - May Công nghiệp
606/20133/2019 Trường Cao đẳng nghề Tiền GiangĐảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 2 Đảng bộ trường cao đẳng nghề
704/2019 Trường Cao đẳng Tiền GiangĐảng uỷ viên - Bí thư chị bộ, Trưởng Khoa Kinh tế
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang năm 2006,2008,2010,2012,2014,2016, 2019
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014
- Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Năm năm 2012
- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đào LĐ Việt Nam năm 2020
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Phần mềm, web, mạng máy tính
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Lập trình ứng dụng
Quản trị hệ thống mạng máy tính, lắp ráp - sửa chữa máy vi tính
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
- Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần 1 năm 2012 của TW Đoàn TNCSHCM
- Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang năm 2012
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Phần mềm quản lý các trường cao đẳng, trung cấp theo luật GDNN (Đạt giải II hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII 2018-2019)
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
website tgc.edu.vn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com