Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: VÕ TẤN PHƯƠNG

Họ và tên: Võ Tấn Phương
Ngày sinh: 07/09/1979
Mã số viên chức: T52-2450108
Vị trí công tác: Trưởng Phòng
Đơn vị công tác: Phòng Quản trị - Thiết bị
Chuyên môn:
Email: vo_tan_phuong@yahoo.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com