Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 29/10/1981
Mã số viên chức: T52-0800433
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Tổng hợp
Chuyên môn:
Email: mylinh0952@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/10/200731/3/2019 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền GiangGiáo viên
201/4/2019đến nay Trường Cao đẳng Tiền GiangGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com