Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: MẠCH XUÂN LỄ

Họ và tên: Mạch Xuân Lễ
Ngày sinh: 02/03/1986
Mã số viên chức: T52-2450075
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Xây dựng
Chuyên môn:
Email: machxuanle@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
11/3/201017/6/2020 Khoa cơ khí - xdGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Giảng dạy tích hợp
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
CSTĐ cấp sở 2017-2018
CSTĐ cấp cơ sở năm 2018-2019
Bằng khen của UBND Tỉnh năm 2013,2019
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com