Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN CÔNG THƯỢNG

Họ và tên: Nguyễn Công Thượng
Ngày sinh: 10/01/1967
Mã số viên chức: T52.0800427
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản
Chuyên môn:
Email: thuongmpt@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/19993/2006 THPT Mỹ Phước TâyGiáo viên dạy lớp
24/200610/2006 THPT Mỹ Phước TâyTổ phó chuyên môn Toán
310/20068/2008 THPT Mỹ Phước TâyTổ trưởng chuyên môn Toán
49/20089/2017 Trung cấp KT-KT TGGiáo viên dạy lớp (khoa Cơ bản)
59/201701/2019 Trung cấp KT-KT TGViên chức phòng công tác học sinh
601/20193/2019 Trung cấp KT-KT TGViên chức phòng đào tạo-QLCL
74/201912/2019 Cao đẳng TGGiáo viên dạy lớp (khoa Cơ bản)
801/2020nay Cao đẳng TGGiáo viên dạy lớp, Giáo vụ khoa (khoa Cơ bản)
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Giảng dạy bộ môn Toán
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com