Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: HỒ THỊ KIM CHÂU

Họ và tên: Hồ Thị Kim Châu
Ngày sinh: 02/10/1982
Mã số viên chức: T52-2450010
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Tổng hợp
Chuyên môn:
Email: kimchauitcdtg@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/10/2008 Khoa Kinh tế Tổng hợpGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Không
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
- Tin học văn phòng
- Cơ sở dữ liệu
- Lập trình C
- Mạng máy tính
- Tin học Cao đẳng và Trung cấp
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Giảng dạy
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Không
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com