Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN TÍN DŨNG

Họ và tên: Nguyễn Tín Dũng
Ngày sinh: 07/08/1970
Mã số viên chức: T52-2450035
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Tổng hợp
Chuyên môn:
Email:
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/10/2005 Khoa Kinh tế- Tổng hợpGiảng dạy
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Tham gia nhiều phong trào do Công đoàn tổ chức
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Giảng dạy nghề May thời trang
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Các môn học mang tính mỹ thuật
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Có 3 công trình khoa học đã thực hiện
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com