Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: TRẦN THỊ ĐÀO

Họ và tên: Trần Thị Đào
Ngày sinh: 27/04/1967
Mã số viên chức: T52-0800408
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản
Chuyên môn:
Email: tranthidao1967tg@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
124/10/198931/10/1990 Trường Văn hóa Quân khu 4Giáo viên
201/11/199012/9/1994 Trường THBC Thị xã Gò CôngGiáo viên
313/9/199431/3/2019 Trường TCKT - KT TGGiáo viên
401/4/2019Nay Trường Cao đẳng TGGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Không
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Không
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Giảng dạy môn Toán THPT
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Không
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com