Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: VÕ ĐỨC THIÊN

Họ và tên: Võ Đức Thiên
Ngày sinh: 12/04/1977
Mã số viên chức: V.09.02.03
Vị trí công tác: Phó Trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
Chuyên môn:
Email: voducthien77@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
1
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
- Tháng 04/2004 đến nay - Khoa Điện - Điện Tử Trường Cao Đẳng Tiền Giang
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Kỹ thuật điện
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Kỹ thuật điều khiển
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Không
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com