Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN QUANG TIÊN

Họ và tên: Nguyễn Quang Tiên
Ngày sinh: 01/06/1980
Mã số viên chức: T52-2450160
Vị trí công tác: Trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Xây dựng
Chuyên môn:
Email: quangtien1680@yahoo.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
1
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2018
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Cơ khí
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
/
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
/
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
/
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
/
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com