Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN MINH TRUNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Trung
Ngày sinh: 15/03/1962
Mã số viên chức: T52-0800420
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản
Chuyên môn:
Email: trungnguyentcktkt@yahoo.com.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
19/199731/12/2007 Trường Trung học phổ thông Dưỡng Điềmgiáo viên
201/01/200831/5/2018 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tiền Gianggiáo viên
301/6/201828/5/2020 Trường Cao đẳng Tiền Gianggiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
giảng dạy bình thường
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
dạy học môn toán trung học phổ thông
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
dạy học toán trung học phổ thông
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
không có
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
không có
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
không có
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com