Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: CAO MINH THIỆN

Họ và tên: Cao Minh Thiện
Ngày sinh: 12/07/1985
Mã số viên chức: V.09.02.03
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
Chuyên môn:
Email: minhthiencdtg@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/11/201116/6/2020 Khoa Điện - Điện tửGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
- Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm học 2012-2013 và 2013-2014" của Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang;
- Bằng khen "Đã có thành tích tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện - Hè 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang'' của Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang;
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Điện công nghiệp và dân dụng
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Điện công nghiệp
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com