Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGÔ KIM QUANG

Họ và tên: Ngô Kim Quang
Ngày sinh: 03/12/1961
Mã số viên chức:
Vị trí công tác: Trưởng Bộ Môn
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Xây dựng
Chuyên môn:
Email:
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com