Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày sinh: 26/05/1982
Mã số viên chức: T52-0800436
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản
Chuyên môn:
Email: nguyenthikimliencttg@yahoo.com.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
- Nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa Mác - Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối quan điểm của Đảng.
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
- Nghiên cứu khoa học
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
- Năm 2010: Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Năm 2016: Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Năm 2017: Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Năm 2017: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
- Năm 2016: Bồi dưỡng năng lực tự học môn GDCT cho học sinh trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Tiền Giang.
- Năm 2017: Thực trạng và giải pháp phát triển động cơ học tập của học sinh trường Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang.
- Năm 2018: Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống về giao tiếp trong dạy học môn chính trị cho học sinh trung cấp nghề nghiệp hiện nay.
- Năm 2020: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống về giao tiếp trong giảng dạy môn giáo dục chính trị nhằm tạo hứng thú cho học sinh ở trường cao đẳng tiền giang hiện nay
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com