Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN HỮU TUYỀN

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuyền
Ngày sinh: 01/01/1982
Mã số viên chức: V.09.02.03
Vị trí công tác: Phó Trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
Chuyên môn:
Email: Tuyennh@tvc.edu.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
110/200512/2009 Khoa Điện - Điện tửGiáo viên
201/2010 Khoa Điện - Điện tửPhó Trưởng khoa
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
- Bắng khen UBND tỉnh năm 2012, 2019
- Đạt giải khuyến khích thiết bị tự làm cấp toàn quốc năm 2013
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
- Vi xử lí - Vi điều khiển
- Điều khiển số
- Điều khiển tự động
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Giảng dạy
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2016 - 2017, 2017 - 2018
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2015
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com