Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: ĐINH VĂN LIỆNG

Họ và tên: Đinh Văn Liệng
Ngày sinh: 20/05/1971
Mã số viên chức: T52-1000097
Vị trí công tác: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Phòng Công tác chính trị và Học sinh - Sinh viên
Chuyên môn:
Email:
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
113/9/199431/3/2019 Trường TCKT - KT TGGiáo viên
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com