Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN TRUNG QUỐC

Họ và tên: Nguyễn Trung Quốc
Ngày sinh: 01/10/1982
Mã số viên chức: V09.03.02
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí - Xây dựng
Chuyên môn:
Email: nguyenthikimliencttg@yahoo.com.vn
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
110/20045/2020 trường cao đẳng tiền gianggiảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Chưa cập nhật thông tin
bằng khen chủ tịch tỉnh tiền giang năm 2012
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Chưa cập nhật thông tin
kỹ sư cơ khí chế tạo
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Chưa cập nhật thông tin
tham gia chế tạo và gia công các chi tiết máy : tiện, phay- bào, mài và 1 phần của hàn
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Chưa cập nhật thông tin
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com