Doanh nghiệp
Liên kết

Thông tin giảng viên: NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Chinh
Ngày sinh: 21/11/1978
Mã số viên chức: T52-0800421
Vị trí công tác: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản
Chuyên môn:
Email: kieuchinh309@gmail.com
Collapse/Expand
Quá trình công tác
TTTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị công tácVị trí công tácGhi chú
101/11/200002/01/2008 Trường THPT Mỹ Phước TâyGiáo viên đứng lớp
202/01/200801/4/2019 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền GiangGiáo viên đứng lớp
301/4/2019Nay Trường Cao đẳng Tiền GiangGiáo viên đứng lớp
401/4/2019Nay Trường Cao đẳng Tiền GiangGiáo viên đứng lớp
Collapse/Expand
Thành tích hoạt động
Năm 2016: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Collapse/Expand
Lĩnh vực chuyên sâu
Không
Collapse/Expand
Thế mạnh hiện nay
Không
Collapse/Expand
Danh hiệu được phong tặng
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đã thực hiện
Không
Collapse/Expand
Công trình khoa học đang thực hiện
Không
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 11B/17, Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.958.684 - Fax: 02733.881.465 - Email: caodangtiengiang@gmail.com